DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 60     <-- 60 -->        PDF

MEHANIZACIJA SJEČE I IZRADE U EKSPLOATACIJI ŠUMA
Đr ROKO BENIC


1. UVOD
U SUM. LISTU broj 7—8/61. obavljen .ie na strani 279 članak ing. Ive Oštric a
pod naslovom »Osvrt na uvođenje motornih pila u šumarstvu«.


S obzirom na to da je navedeni članak izazvao izvjesnu pomutnju u redovima
stručnjaka, koji su ga shvatili kao poziv na uzdržavanje od mehanizacije sječe i
izrade motornim pilama, smatramo da je potrebno da se ´bar u kratkim crtama
osvrnemo na neke izvode autora, sa kojima se ne bi mogli složiti. Naime mehanizacija
sječe i izrade motornim pilama ne samo da znači unapređenje proizvodnje, nego
ona je i ekonomska nužda, koja će u krajnjoj liniji dovesti do povećanja produktivnosti
rada u eksploataciji šuma s jedne strane, do povećanja efektivne zarade
radnika s druge strane i do sniženja cijene koštanja proizvodnje s treće strane.


Ovom prilikom treba naglasiti da uz mehanizaciju ne treba zaboraviti i na racionalizaciju
ručnog oruđa i tehnike ručnog rada, ali ne možemo prihvatiti stanovište
da je mehanizacija kod nas suvišna. Prilikom izlaganja nastojat ćemo se poslužiti
podacima iz naše prakse, ikoja nam očito govori da su motorne pile i kod nas stekle
svoje mjesto u eksploataciji šuma.


Doduše treba priznati da je za ovladanje tehnikom rada motornom pilom prethodno
potrebno poznavati rad ručnim oruđem, ali ne bismo mogli usvojiti ostale
navode iznesene u spomenutom članku.


S obzirom na to pokušat ćemo, imajući u vidu stvarne činjenice, izvesti naše
zaključke u pogledu mehanizacije sječe i izrade motornim pilama.


2. TROŠKOVI RADA I EKONOMIČNOST MOTORNE PILE
Kao što ing. O. navodi, već prije 7 godina izjasnio se ing. Šurić protiv uvođenja
motornih pila.


Odmah u početku treba naglasiti da u vrijeme, dok je ing. Surić pisao o
upotrebi motornih pila, nije bilo ni govora o laganim motornim pilama, koje se
danas uvode, te da je cijena tadašnjih dvorukih motornih pila bila dvostruko
viša od cijene modernih jednorukih lančanih pila, a ni efekat rada dvorukih
pila nije bio onakav, kakav imaju današnje pile.


S obzirom na to ni tadašnji zaključci ing. Šurića ne stoje danas, kada se
nalazimo u izmijenjenim uslovima, a prema tome ni zaključci ing. Oštrica.


Da to dokažemo poslužit ćemo se jednostavnom kalkulacijom troškova rada
motornom pilom.


Kao osnov za našu kalkulaciju, uzeli smo u razmatranje troškove jednoruke
motorne pile marke Stihl, tip »Contra«, kojom su snabdjevena naša šumska gospodarstva.


Karakteristika ove pile je razmjerno malena težina (12 kg), direktni pogon
lanca (bez prigona — Getriebe) i razmjerno´ velika snaga (6 KS).