DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Bez nekih posebnih dubljih analiza, prva mera koja se nameće je očigledno
likvidacija suvišnih pilanskih kapaciteta i svođenje istih na realnu mogućnost
šumskog fonda. Gde, koliko i u kom obimu ostaviti pilanske pogone, stvar je
posebne studije.


Odmah zatim treba sagledati mogućnost boljeg korišćenja šumskog fonda.
Jedan od osnovnih problema koji treba resiti za bolje gazdovanje sa šumama
je pitanje šumskih komunikacija, što ukazuju i podaci Sekretarijata za šumarstvo
NR Srbije. Prema tom izvoru Srbija je imala šumskih komunikacija u
1945 godini 1,1 km/1000 ha šume ne računajući šikare; u 1958 godini 2,0 km/10O0,
pa je zbog te okolnosti onemogućeno- na 73% površine šuma intenzivno gazdovanje
sa šumskim fondom. Zbog´toga predviđa se da se u narednom periodu
1961/65 god. izgradi šumskih komunikacija u visini od oko 900 km, kako bi se
ovaj odnos komunikacija prema šumskim površinama popravio. Na taj način
došlo bi se u mogućnost otvaranja još neotvorenih šumskih kompleksa sa većom
drvnom masom, a time i do boljeg korišćenja šumskog fonda.


Posebno je pitanje realizacije posečene drvne mase, upravo pitanje strukture
sortimenata. Možda bi bilo korisno- i posebno individualno nagrađivanje za svaki
kubik više proizvedenih trupaca za ljuštenje i rezanje, kako bi se i na taj način
došlo do što više vrednih i oskudnih sortimenata potrebnih za pogone primarne
prerade drveta.


Navedene mere su opštevredne bez. obzira na broj pogona za primarnu preradu
drveta. Predimenzioniranost pilanskih kapaciteta je očigledna i jasna, i u
republici Srbiji mora doći do> redukcije istih i svođenja na razumnu meru. Prednost
kombinata ostaje i nadalje,, jer vertikalno spajanje pogona za preradu
drveta. kako smo već napred naveli je potpuno opravdano. Ovo se naročito
odnosi na bukvu, jer problem iskorišćenja bukovine je još uvek nerešen ne samo
u NR Srbiji, već i u Jugoslaviji.


Bukovina kao industriska sirovina traži svoje rešenje u svim zemljama koje
poseduju bukove šume, što svedoči i održana Međunarodna konferencija za
bukovinu u CSR u Sliaču (Slovačka) 1957 godine. Stepen prerade bukovog
drveta u pojedinim evropskim zemljama varira u vrlo širokim granicama.
»Od drvne mase bukove otpada na tehničko drvo od 10 do 85%, a na ogrevno
drvo 15—90%«. (1)


Kako je u republici Srbiji bukovina glavna industriska sirovina, to samo
vertikalno povezivanje pogona može dovesti do boljeg korišćenja sirovine. Takav
zaključak donesen je i na pomenutoj Međunarodnoj konferenciji o bukovini
gde se kaže: »da bi se današnje nezadovoljavajuće stanje tehnologije prerade
bukovine poboljšalo, preporučuje se primeniti princip specijalizacije pogona na
isključivu preradu bukovine. Kod dovoljne koncentracije sirovine smatra se da
je oblik kombinata najsvrsishodniji organizacioni oblik koji omogućuje kompleksno
iskorišćavanje sirovine i istovremeno proizvodnju gotovih elemenata
(delova)«. (2)


(1) Prof. dr Ivo H or vat: Međunarodna konferencija u CSR — Bukovina kao industriska
sirovina — (Drvna industrija br. 9—1G/119Š7, str. 131, red 14-i odozgo.
(2) Derto, str. 133. red 16-i odoz´go.