DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Praktično to znači da je sa ovakvim korištenjem kapaciteta pilanske prerade
drveta nemoguće ni govoriti o´ produktivnosti rada, kada ti pogoni nisu
korišćeni ni sa 50%. S druge strane može se staviti prigovor da nisu ni korišćene
potencijalne mogućnosti šumskog fonda. Prema iznetim podacima to korišćenje
iznosi:


— u 1956 67%
— u 1957 72%
— u 1958 69%
Ako uzmemo u razmatranje potencijal šumskog fonda i potrošnju trupaca
za rezanje za jednu od navedenih godina, onda bi dobili još jasniju sliku, gde
i kod koje vrste drveća se specijalno loše koriste potencijalne mogućnosti.
Prema istoj anketi, odnos između potencijalnih mogućnosti šuma i potrošnje
trupaca za rezanje u 1957 godini je sledeći:


u O00 m´ oblovine


Trupci az rezanje
Potencijalne mogućnosti Potrošnja 2:1
Vrsta drveća 1 2 %
— hrast 48 24 50
— bukva 125 57 46
— ostali tvrdi lišćari 31 27 86
— meki lišćari 8 7 90
— četinari 94 105 113
306 220 72


Ovaj pregled pokazuje da je naročito slabo korišćena bukva (46%), pa i
hrastovina (50%), dok kod ostalih vrsta drveća stanje nije baš tako loše. Međutim,
to ipak ne znači da su šume tako loše iskorišćene, jer jedan deo trupaca
odlazi u druge republike (naročito bukva).


Kod četinarskih trupaca stvar ne stoji baš tako kao što pokazuje tabela.
Znatan deo četinarskih trupaca uvozi se iz drugih republika, pa je baš u navedenoj
godini uvezeno´ oko 70.000 m´3 četinarskih trupaca za rezanje, tako da se
% ovih šuma snižava na 37%, a ukupno korišćenje svih trupaca iznosi 50%,
mesto 72%.


Iz ovog se da izvesti zaključak:


— da su pilanski kapaciteti predimenzionirani i u odnosu na potencijalne
mogućnosti šumskog fonda,
— da su potencijalne mogućnosti šumskog fonda korišćene sa svega 50%.
Postavlja se pitanje kako resiti ovaj zaista interesantan i za privredu važan
problem disproporcije između pilanskih kapacitete i mogućnosti šumskog fonda?
Da li privreda u celini ima koristi da i dalje održava ovako velike neiskoriš´ćene
pogone, i kako i na koji način omogućiti bolje korišćenje potencijalne mogućnosti
šuma.