DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Dakle, za ogrev se troši preko 85% drvne mase, dok za industriju i u zanatstvu
troši se najviše 9%. Korišćenje drvne mase u NRS prema tome je očigledno
do krajnosti neracionalno. Da bi se još bolje uočila zaostalost u tom pogledu
u NRS, iznosimo neke podatke o preradi drveta u industriji i zanatstvu u drugim
zemljama: U NRS se troši u industriji i zanatstvu ispod 9%; u Svajcarskoj
34%; u Evropi 50%; u Americi 80% itd.


Razume se, da veće ili manje iskorišćenje drveta u industriske svrhe zavisi
od manjeg ili većeg stepena ekonomske razvijenosti pojedinih zemalja. No u
tome i leži stvar. Zaostalost NRS u pogledu iskorišćenja drveta je poražavajuća.
Dok se u ekonomski visoko* razvijenim zemljama drvo većim delom upotrebljava
u industriji i taj se deo> penje i do 80%, u NR Srbiji je baš obratno tj. troši 85%
drvne mase za ogrev i visokovredna sredstva se prosto spaljuje.


Pokazane brojke govore dovoljno, te je dalji komentar u tom pogledu nepotreban.
Potrebno je preduzeti mere da se NRS izvuče iz ekonomske i industriske
zaostalosti. Jedna od tih mera jeste i usmeravanje drvar, industrije na preradu
što veće količine drveta i to na što racionalniju preradu. Garanciju za takvu
preradu može u najvećoj meri da pruži drvni kombinat.


STRUKTURA DRVNOINDXJSTRXSKE PROIZVODNJE


Dosadašnji način upotrebe drveta u drvar, industriji ne zadovoljava, a što.
se vidi i iz strukture drvno prerađivačke industrije. Ta struktura u republici
Srbiji je sledeća:


— na strugarama se preradi (prema stanju iz 1954 god.) od ukupne mase 95%

u ostaloj mehaničkoj preradi kao u proizvodnji šperploča, panela,
plemenitog furnira 5%

iskorišćavanje otpadaka za proizvodnju ploča iverica ili vlaknatica,
kao i iskorišćenje drveta u hemijskoj preradi —
Ukupno: 100%


Navedeni brojevi pokazuju da je drvno prerađivačka industrija u NRS vrlo
nerazvijena. Od ono malo drveta (ispod 9% celokupne drvne mase koja se troši
u industriji), velikim delom (95%) reže se na strugarama, dok; se mali deo (5%)
iskorišćava racionalnije za furnire, šper i panel ploče. Drvni otpaci i malovredni
šumski sortimenti uopšte se ne prerađuju u drvarskoj industriji.


Pilanska prerada drveta je neracionalna prerada. Ako se jedan trupac oljušti
i preradi naprimer u šperploče, debija se, prosečno< oko 2,5 puta veća upo>trebna
površina, nego ako< se izreže na pilani u daske. Iz ovoga ne treba zaključiti
da pilanska prerada uopšte nije potrebna, ali je bezuslovno potrebno pilansku
preradu svesti na njen neophodan minimum.


Ako bi svi pilanski pogoni u NR Srbiji bili i najmoderniji (a oni to nisu),
oni već iz razloga racionalizacije prerade drveta ne bi imali svi opravdanja.
Sädanji pilanski kapaciteti su u disproporciji sa mogućnošću njihove alimentacije,
pa i s te strane ne postoje uslovi opstanka za sve pilanske kapacitete.