DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Prema oceni Uprave 2a šumarstvo NRS (u elaboratu podnetom
Izvršnom veću NRS) iznosi prosečna godišnja potrošnja
drveta za gradsko stanovništvo za ogrev oko ... . 2,370.000 prm
ili , , 1,540.000 ms


Prema podacima bivše Planske komisije trošilo se u gradu za:škole, bolnice, razne ustanove, pekare, mlinove, električne
centrale i druge industriske pogone u vremenu od 1946—
1951 prosečno godišnje 25% od ukupne mase gradske potrošnje
tj 385.000 ms
što znači da se ukupno godišnje troši u gradovima oko . 1,925.000 ms

U industriji i zanatstvu trošilo se u periodu 1946—1951 g.
prosečno godišnje 615.000 ms
Dakle ukupno se troši godišnje oko . . "."/ 15,5000.000 m3


Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku i evidenciju oko 90% potrošnje
drveta na selu otpada na ogrev, a gradska potrošnja se troši u celini na
ogrev.


Prema tome vidi se da se godišnje troši:


Na
selu U gradovima Ukupno


3 3 3


Vrsta upotrebe 000 m000 m000 m»/
za ogrev 11.664 1.925 13.989 87,6
za seljačku građu 1.296 — 1.296 8,4
za industriju i zan atstvo — — 516 4,0


Pored Zavoda za statistiku FNRJ postoje podaci o seoskoj potrošnji od bivšeg
Sa veta za industriju i građevinarstvo FNRJ. zatim od bivše Glavne uprave
za šumarstvo NRS i od Uprave za šumarstvo NRS. Ti podaci su veoma različiti
i pokazuju se u sledećoj tabeli:


Ređ. Potrošnja na selu
br. Izvor podataka u 000 m*


1. ZZSE FNRJ
12.960
2. Bivši Savet za industriju i građevinarstvo FNRJ
5.888
3. Bivša Glavna uprava za šumarstvo NRS
0.232
4. Bivša Uprava za šumarstvo NRS
4.360
Kad se uzme da se na selu troši 90% drveta za ogrev i 10% za seljačku
građu, a da gradsko* stanovništvo za ogrev troši 1.925.000 m3 i da se za industriju
i zanatstvo troši 615.000 m3 godišnje, onda se dobija sledeći procentualni
odnos po* vrsti potrošnje drveta:


Izvor
podataka
Za ogrev
000 ms °/o
Za .selj.
000 ms
građu
«/0
Za ind.
000 m3
i zan.
°/o
Ukupno
000 m3 »/»
1. 13.589 88 1.3916 8 615 4 15.1500 100
2 7.224 86 588,8 7 615 7 8.428 100
3. 7.551,8 86 62S,2 7 615 7 8.7®2 100
4. 5.850 85 486 6 6115 9 6.900 100
463