DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Šumovitost Indeks u odnosu na


Narodna Republika i9/o PNRJ NRS
FNRtf 30,8 1,00 1,56
Srbija 19,7 0,64 1,00
Hrvatska 31,3 1,02 1,58
Makedonija 32,00 1,04 1,62
Bosna i Hercegovina 38,(6 1,25 1,96
Crna Gora 42,4 1,38 2,16
Slovenija 38,9 1,73 2,72


Šumovitost NR Srbije iznosi ravno 64% od jugoslovenskog prošeka, odnosno
jugoslovenski prošek šumovitosti je 1,56 puta veći od šumovitosti Srbije. Šumovitost
sviju ostalih republika je iznad jugoslovenskog ´prošeka (Slovenija ima
1,73 veću šumovitost od jugoslovenskog prošeka), a samim tim sve republike
imaju veći stepen šumovitosti - od NRS (šumovitost Slovenije je 2,72 puta veća
nego šumovitost Srbije).


Danas se računa, da se potrebe stanovništva na drvetu mogu podmiriti akona
jednog stanovnika dolazi oko 0,35 ha šume.
Na jednog stanovnika dolazi u Jugoslaviji:


Indeks u odnosu na
Po 1 stanov. minimum od


Republika ha MNTRJ Srbija 0,35 ha


FNRJ 0,49 1,00 1,89 1,40
Srbija 0,26 0,53 1,00 0,74
Hrvatska 0,49 1,00 1,89 1,40
Slovenija 0,62 1,26 2,39 1,77
BiH 0,89 1,40 3,65 1,97
Makedonija 0,75 1,83 2,89 2,14
Crna Gora 1,52 3,10 5,90 4,37


Po jednom stanovniku u NR Srbiji otpada 0,26 ha šume, što iznosi tek 53%
u odnosu na jugoslovenski prošek a 74% u odnosu na potrebnu površinu od
0,35 ha. 1 u ovom pogledu NRS stoji najslabije, jer Cna Gora ima 4,34 puta više
od potrebnog minimuma, a ostale republike, iako manje od Crne Gore, ipak zadovoljavaju
dok Srbija ne zadovoljava ni taj minimum.


I u odnosu na ostale zemlje u Evropi i ostalim kontinentima Srbija u tom


pogledu spada među najslabije:
Po 1 stanov. Po 1 stanov.
Zemlja ha šuma Evropa 0,56
NR Srbija 0,26 ha šuma
Švajcarska 0,24 Azija 0,80
Francuska 0,25 Afrika 2,57
Grčka 0,37 Amerika 5,74
Austrija 0,76 Australija 10,10
Norveška 2,69 Ceo svet 0,54
Švedska 3,76 (prošek) *


* FAO za 1954 god.