DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 49     <-- 49 -->        PDF

POTREBA ZA PODIZANJEM JEDNOG JAKOG DRVNOG KOMBINATA
NA PODRUČJU UŽE SRBIJE
Ing. ŽIVKO GRUJIC


STANJE ŠUMA I ŠUMSKOG FONDA NRS


ZADACI I NAČIN REŠAVANJA problema u drv. industriji rezultiraju iz
postavljenih ciljeva koje treba ostvariti radi zadovoljenja potreba narodne privrede,
kao i iz faktičnog stanja drv. industrije i drvnog fonda — odnosno širovinske
baze.


Racionalizacija drvno industriske proizvodnje je jednako važna i pri dobrom
i pri lošem stanju šumskog fonda. Dobro stanje drvnog fonda nikada ne
znači da se ne moraju preduzimati potrebne mere za što racionalniju njegovu
eksploataciju. Loše stanje ukazuje opet punom svojom težinom na ozbiljnost
situacije, pa je i psihološki razumljivo, da se u takvim prilikama te mere intenzivnije
preduzimaju.


Jedna od tih mera jeste i stvaranje drvnih kombinata u svrhu omogućavanja
što racionalnijeg iskorišćavanja drvne mase.


Izobilje šuma u NR Srbiji spada u istoriju. Danas se Srbija ubraja u zemlje
sa slabim šumskim fondom. No bila bi velika greška, ako´ bi se izveo< zaključak,
da u ovoj republici nema uslova za razvitak drv. industrije. Neoprostiva greška
bila bi opet. ako> bi se razvoj drv. industrije u NRS frontalno zaustavio´ radi
asanacije šumskog fonda bez prethodnog ispitivanja svih mogućnosti za alimentaciju
te industrije. Takvo rešenje bik» bi rđava usluga narodnoj privredi i samom
šumarstvu u užem smislu.


Slabo stanje šumskog fonda upozorava na njegovo razumno iskorišćenje, što
se u daljem izlaganju baš naročito, podvlači i ukazuje na potrebu podizanja kombinata,
koji će takvo iskorišćenje omogućiti i garantovati.


Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta u NR Srbiji iznosi oko 2.115.000 ha
od toga otpada:
a) na obraslu površinu oko 1.715.000 ha ili 81%
b) na neobraslu površinu (krš, goleti, itd.) oko 400.000 ha ili 19%


Öd obrasle površine (1,715.000 ha) otpada na šikare oko 383.000 ha. Prema
tome može se računati da u NRS ima šuma iz kojih se može očekivati izvestan
prinos oko 1,332.000 ha.


Prema tome oko 783.000 ha ili 37% od ukupne površine ne pretstavlja, za
sada, osnovu za proizvodnju drvne mase.


Republika Srbija u pogledu šumovitosti u upoređenju sa ostalim republikama
i sa prošekom u celoj Jugoslaviji stoji najslabije.