DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 27     <-- 27 -->        PDF

NOVE MJERE ZA UNAPREĐENJE SJEMENARSTVA I
RASADNICARSTVA


Ing. VLADISLAV BELTRAM


UVOD


OCETINJAVANJE lišćarskih šuma te podizanje intenzivnih nasada i plantaža
spadaju među krupne zadatke šumarstva. Za uspješno* ostvarenje postavljenih
zadataka potrebno je:


— što racionalnije iskoristiti postojeće sjemenske baze za dobijanje sjemena,
— osigurati što veću proizvodnju kvalitetnog sjemenskog materijala, uz
najmanje gubitke od bolesti, štetočina i vremenskih nepogoda.
Predložene nove mjere iznesene su u najkraćem obliku, potrebnom za njihovu
praktičnu primjenu. Dokumentacija prikazanog materijala donesena je
na kraju pod Izvori.


Kod primjene u praksi, naročito kod upotrebe boraksa, treba se striktno
pridržavati uputstava, stečenih na osnovu 9-godišnjih naših iskustava, kako ne
bi došk> do nepotrebnih gubitaka. Stručna literatura o tome nema tačnijih i
sigurnijih podataka.


Za folijarnu ishranu u rasadniku, prema Šumakovu , potrebni su ogledi
sa NPK đubrivima.


SJEMENARSTVO


Mikroelemenat bor — stimulator uroda u sjemenskim sastojinama


U našoj zemlji imamo mnogo sastojina i grupa stabala četinara dobrog porijekla:
jele, smrče, alpskog i nizinskog ariša, bijelog i crnog bora, duglazije,
borovca, Lawsonske paciprese, sekvoje itd. Kako´ za očetinjavanje lišćarskih
šuma, tako i za nove kulture i plantaže, trebaju nam ogromne količine sjemena.


Preduzeti moramo, prije svega, mjere za stimulaciju sjemenskog uroda, kako
bi u što većoj mjeri mogli da iskoristimo´ postojeće izvore sjemena. Jednako
važna je stimulacija uroda i kod sjemenskih plantaža.


Najvažniji poznati stimulator za urod je mikroelemenat bor, koji se u
svijetu na veliko upotrebljava u poljoprivedi, naročito´ u voćarstvu i povrtlarstvu.


Scharre r (1) u svome radu O´ biohemiji mikroelemenata govori o> elementu
boru na 76 strana, na temelju 528 citiranih rasprava o tom elementu iz
svih kontinenata. Scharrer prikazuje uspješan način folijarne ishrane (preko
lišća) elementom borom, prskanjem odnosno oročavanjem ili zamagljivanjem
rastopinom boraksa (natrijevog tetraborata).


437