DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Zaključak


1. Bez obzira na položaj stabala za smolarenje utrošak vremena za osnovne
radne operacije smolarenja (sa predasima) ostaje uglavnom isti, a kod smolarenja
sa modificiranom francuskom metodom bez stimuliranja iznosi oko 560
sekundi po jednoj bjeljenici za sve radne operacije u sezoni, ako se vrše 52 zarezivanja
stabala i 4 skupljanja smole.
2. Utrošak vremena za prelaženje od stabla do stabla, te za prenošenje
smole, lončića, slivnika i dr. mijenja se prema položaju stabala za smolarenje,
tj. prema terenskim uslovima, međusobnoj udaljenosti smolarenih stabala, podstojnom
grmlju i dr.
3. Za obračunavanje ukupnog utroška vremena za jednokratno vršenje pojedine
operacije (radnje) po svakoj bjeljenici, kod smolarenja modificiranom
francuskom metodom bez stimuliranja, sa jednom bjeljenicom na svakom stablu,
vrijede slijedeće formule:
— za pripremne radove Tp = (76,7 + n X 36,6) sek.
— za glavne radove Tg = (8,7 + n X 11.5) „
— za završne radove Tz = (30,3 + n X 30,3) „
Ako utrošak vremena za jednokratno, prelaženje od jednog do drugog stabla
prosječno iznosi 8,2 sek., tada je faktor n = 1. Ako je ovaj utrošak vremena za
jednokratno´ prelaženje veći ili manji od 8,2 sek., tada je faktor »n« proporcionalno
veći ili manji od 1.


Ako se u toku sezone izvrši 52 zarezi van ja stabala i 4 skupljanja smole,
tada za obračunavanje ukupnog utroška vremena za vršenje svih operacija u
toku sezone po svakoj bjeljenici (T), kod navedenog načina smolarenja, sa jednom
bjeljenicom na svakom stablu, vrijedi slijedeća formula:


T = (560 + n X 666) sek.


4. Položaj stabala za smolarenje smatra se:
— povoljnim, ako* od ukupno utrošenog vremena za sve radne operacije u
sezoni, kod smolarenja modificiranom francuskom metodom bez stimuliranja,
na prelaženje i prenošenja otpada do 55%, odnosno ako je faktor n < 1,02;
— srednje povoljnim, ako na prelaženje i prenošenja otpada najviše 67%,
a faktor n = 1,02 do 1,75; — a
— nepovoljnim položajima smatraju se ostali položaji, u kojem slučaju je
n > 1,75.
5. Na povoljnim i srednje povoljnim položajima nije ekonomično na stabla
postavljati više od jedne bjeljenice, tj. smolarenje sa dvije ili više bjeljenica na
stablu ekonomično je samo na nepovoljnim položajima za smolarenje.
6. Akordne plaće za smolarenje treba da budu usklađene sa normama, odnosno
sa utroškom vremena za osnovne radne operacije, te za prelaženje i prenošenja.
7. Kod stabala sa x-puta većim prinosom smole u sezoni od stabala u »Đurđevačkim
Pescima« (0,57 kg po bjeljenici) utrošak vremena za prelaženje i prenošenja
treba da bude [(100 x — 46) : 54] puta veći, da bi proizvedena smola
bila opterećena sa jednakim utroškom radne snage kao i smola u »Đurđevačkim
Pescima«.
Stabla alepskog bora imaju oko 3 puta veći prinos smole od stabala crnog
bora u »Đurđevačkim Pescima«, te prema tome mogu podnositi 4,7 puta veći