DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 23     <-- 23 -->        PDF

bjeljenica opterećena je sa 84% utroška radnog vremena koji opterećuje smolu
dobivenu smolarenjem istih stabala sa jednom bjeljenicom na stablu. Od toga
na osnovne radne operacije otpada 46%, na prelaženje i prenošenja (54 :2) =
27%, tj. polovicu utroška odgovarajućeg radnog vremena kod smolarenja sa
jednom bjeljenicom na stablu, a ostatak od [84 — (46 + 27)] = 11% otpada
na polovicu utroška vremena za obilaženje oko stabla od jedne do druge bjeljenice.


Ako se uslijed pogoršavanja položaja stabala za smolarenje, odnosno uslijed
smanjenja broja smolarenih stabala po 1 ha, utrošak vremena za prelaženje i
prenošenja kod smolarenja sa jednom bjeljenicom na stablu poveća za veličinu
Tx, tada se kod smolarenja sa dvije bjeljenice na stablu utrošak vremena koji
opterećuje jednu od tih bjeljenica povećava za Tx : 2. U momentu, kada smolarenje
sa dvije bjeljenice na stablu postane ekonomično´, kod smolarenja sa modificiranom
francuskom metodom bez stimuliranja postojat će slijedeći odnos:
(100 + Tx) : (84 + Tx/2) = 100 : 74,5. U tom slučaju je Tx = 38,8, odnosno
Tx/2 = 19,4.


To znači, da položaj stabala za smolarenje u prikazanim uvjetima koji su
vladali u »Đurđevačkim Pestima« treba da se pogorša toliko, da se utrošak vremena
za prelaženje i prenošenja kod smolarenja sa jednom bjeljenicom na stablu
poveća od 54% na (54 + Tx) = 92,8%, tj. položaj stabala za smolarenje mora
se pogoršati za (92,8 : 54) = 1,72 puta, da bi smola dobivena smolarenjem modificiranom
francuskom metodom bez stimuliranja sa dvije bjeljenice na stablu
bila jednako opterećena sa utroškom radne snage kao< i smola dobivena smolarenjem
stabala sa jednom bjeljenicom. U uvjetima, koje je osmatrao S. B., to
bi se ostvarilo´, ako bi se po´ 1 ha smolarilo (208 : 1.722) = 7Q stabala. Smanjivanjem
broja smolarenih stabala po 1 ha rentabilnost smolarenja sa dvije bjeljenice
spram smolarenja sa jednom bjeljenicom na stablu postajala bi sve izrazi
tija.


Iz ovoga proizlaze slijedeća pravila:


1. U uvjetima povoljnim za prelaženje od stabla do< stabla nije ekonomično
vršiti smolarenje bilo´ kojom metodom sa dvije ili više bjeljenica na stablu.
Pogoršavanjem tih uvjeta prelaženje od stabla do> stabla se otežava, i u izvjesnom
momentu smolarenje sa dvije ili više bjeljenica na stablu postaje jednako
ekonomično kao i smolarenje sa jednom bjeljenicom na stablu, a daljnjim pogoršavanjem
tih uvjeta postaje neekonomično smolarenje sa jednom bjeljenicom
na stablu.
2. Na povoljnim i srednje povoljnim položajima za smolarenje nije ekonomično
vršiti smolarenje modificiranom francuskom metodom bez stimuliranja
sa dvije bjeljenice na stablu, odnosno« u tim uvjetima ekonomično« je samo smolarenje
sa jednom bjeljenicom na svakom stablu. Smolarenje sa ovom metodom
sa dvije bjeljenice na stablu ekonomično je samo na nepovoljnim položajima
za smolarenje, i u tim uvjetima ga treba primjenjivati.
Vjerojatno je, da se smolarenjem »na mrtvo« na povoljnim i srednje povoljnim
položajima utrošak vremena za proizvodnju 1 kg smole još više povećava,
te se ekonomičnost, a time i rentabilnost smolarenja u tim uvjetima još
više smanjuje.