DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Položaj stabala za smolarenje predstavlja, dakle, vrlo važan faktor, koji
može znatno povećati ili smanjiti utrošak vremena za smolarenje, a prema tome
može znatno utjecati na rentabilnost smolarenja. Naročito one vrste borova, čija
stabla imaju srazmjerno dosta malen prinos smole (crni i bijeli bor), kao i stabla
alepskog bora koja radi posebnih razloga imaju malen prinos smole (mlada stabla
i dr.) ne podnose smolarenje na nepovoljnim položajima. Pošto stabla alepskog
bora imaju oko tri puta veći sezonski prinos smole od stabala crnog bora
iste starosti, smolarenje alepskog bora može podnijeti tri puta (300%) veći utrošak
vremena po bjeljenici nego smolarenje crnog bora. Uzme li se pritom u
obzir, da je od ukupnog utroška vremena kod smolarenja crnog bora u »Đurđevačkim
Pestima« na osnovne radne operacije otpadalo oko 46%, proizlazi,
da kod smolarenja odraslih stabala alepskog bora utrošak vremena za prelaženje
i prenošenja može biti [(300´—46) : 54] — 4,7 puta veći, da bi proizvedena
smola bila opterećena sa jednakim utroškom radne snage. Uz jednake terenske
uslove i jednaku prohodnost podstojnog grmlja, po 1 ha mora biti za cea 22 puta
manje stabala alepskog bora nego crnog, da bi utrošak radne snage za proizvod
1 kg smole bio jednak. To znači, da bi smola koja bi bila proizvedena sa cea


(208 : 22) = 9,5 stabala alepskog bora po 1 ha, ako bi terenski uslovi bili isti
kao u »Đurđevačkim Pestima«, po 1 kg bila opterećena sa istim utroškom radne
snage kao> i smola dobivena sa odnosnih 208 stabala crnog bora. Ova činjenica
daje ogromnu ekonomsku prednost smolarenju alepskog bora pred smolarenjem
crnog i bijelog bora.
Jedan od problema smolarenja predstavlja pitanje, kada postaje ekonomično
smolarenje mladih stabala, čiji je prinos smole srazmjerno dosta malen, odnosno
kada ta stabla postaju zrela za smolarenje (1). Pritom se uglavnom radi ili o
uvođenju u smolarenje mladih jednodobnih borovih sastojjna ih o uvođenju
u smolarenje tankih stabala u prebornim šumama, gdje se već vrši smolarenje
stabala koja pripadaju određenim debljinskim stepenima. Kod rješavanja ovog
problema u svakom konkretnom slučaju treba uzeti u obzir povećanje broja
smolarenih stabala na dotičnoj površini, a s time i nastalo smanjenje utroška
vremena za prelaženje od stabla do stabla i za prenošenja. U slučaju, ako se
radi o uvođenju u smolarenje novih stabala koja se nalaze uz put za smolarenje
starih stabala, tada je ustvari smola dobivena iz tih novih stabala opterećena
samo sa utroškom vremena za osnovne radne operacije (bez vremena za prelaženje
i prenošenja), a taj u svakom slučaju opterećuje smolu sa manje od polovicu
ukupno utrošenog vremena za proizvodnju 1 kg smole.


II
Iz prednjeg izlaganja proizlazi, da se povećanjem prosječne međusobne udaljenosti
smolarenih stabala povećava utrošak radne snage za proizvodnju 1 kg
smole, tj. da se smanjuje rentabilnost smolarenja. Ovo, međutim, vrijedi samo
u slučaju, ako prinos smole po stablu ostaje isti, bez obzira na međusobnu udaljenost
smolarenih stabala. U stvarnosti, povećavanjem međusobne udaljenosti
smolarenih stabala do izvjesne mjere, većinom povećava se prinos smole po stablu,
jer s jedne strane zasjena {gusto sklopljene sastojine) smanjuje prinos smole
po stablu, a prirašćivanjem i starenjem stabala do izvjesne dobe taj prinos se
povećava. Dakle, ove dvije činjenice, tj. povećavanje utroška radne snage i povećavanje
prinosa smole, u pogledu rentabilnosti smolarenja djeluju u suprotnom
pravcu.