DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— za pripremne radove Tp = (76,7 + n X 36,6) sek.
— za glavne radove Tg = (8,7 + n X 11,5) „
— za završne radove Tz = (30,3 + n X 30,3) „
Radne norme za smolarenje u tom slučaju iznosit će:
— za pripremne radove . . [28800 : (76,7 + n X 36,6)] bjeljenice
— za glavne radove . . . [28800 : (8,7 + n X 11,5)]
— za završne radove . . . [28800 : (30,3 ´+ n X 30,3)]
Ako se za jednokratno prelaženje od jednog stabla do drugog troši prosječno
po 8,2 sek., tada je n = 1. Međutim, smanjivanjem ovog prosječnog utroška
vremena ispod ili povećavanjem iznad 8,2 sek., faktor »n« se proporcionalno
smanjuje ili povećava.


Naročito na položajima koji su krševiti, strmi i gusto obrašteni grmljem,
a sa dosta rijetkim stablima za smolarenje, prosječno vrijeme za prelaženje i
vrijeme za prenošenja srazmjerno je dosta dulje nego u slučaju kojega je osmatrao
S. B., te na prelaženje i prenošenja (sa predasima) otpada veliki dio od
ukupno utrošenog vremena za sve radne operacije smolarenja u sezoni, tj. dosta
više nego je to bk> slučaj u gospodarskoj jedinici »Đurđevački Pesci«, gdje iznosi
više od polovicu toga vremena (preko 54%). U tom slučaju će »n« biti dosta
veći od 1.


Po našem mišljenju, položaj stabala za smolarenje može se smatrati povoljnim,
ako kod smolarenja francuskom metodom bez stimulacije, sa jednom bjeljenicom
na svakom stablu, od ukupno utrošenog vremena za sve radne operacije
u sezoni na prelaženje i prenošenja otpada najviše 55%, odnosno*, ako se
u terenskim uvjetima smolarenja koji vladaju u »Đurđevačkim Pescima« po
1 ha smolari najmanje 200 stabala, ili ako´ se (bez obzira na terenske uvjete) za
jednokratno prelaženje od stabla do stabla kod zarezivanj a stabala (bez odlijevanaj
vode iz lončića) prosječno troši ispod 8,4 sekunde;


— srednje povoljnim položajem stabala za smolarenje smatramo onaj položaj,
kod kojega, prilikom smolarenja francuskom metodom bez stimuliranja, sa
jednom bjeljenicom na svakom stablu, od ukupno utrošenog vremena za sve
radne operacije u sezoni na prelaženje i prenošenja otpada najviše 67%, odnosno
ako se u terenskim uvjetima »Đurđevačkih Pesaka« po´ 1 ha smolari najmanje
70 stabala, ili ako se (bez obzira na terenske uvjete) na jednokratno prelaženje
od stabla do stabla kod zarezivanja stabala (bez odlijevanja vode) prosječno troši
od 8,4 do 15 sekundi; — dočim
— nepovoljnim položajima za smolarenje smatramo sve one položaje, kod
kojih su uvjeti za prelaženje od stabla do stabla i za prenošenja još nepovoljniji,
te je utrošak vremena (bez obzira na terenske uvjete) za jednokratno prelaženje
od stabla do stabla prosječno veći od 15 sekundi, a od ukupno utrošenog vremena
za sve radne operacije u sezoni, kod smolarenja francuskom metodom
bez stimuliarnja, sa jednom bjeljenicom na svakom stablu, na prelaženje i prenošenja
otpada više od 67%.
U naprijed navedenim formulama za obračunavanje utroška vremena za
jednokratno vršenje pojedine operacije po svakoj bjeljenici (T) kod smolarenja
modificiranom francuskom metodom bez stimuliranja, faktor »n« iznosi:


— kod povoljnih položaja za smolarenje . . . . n < 1,02
— kod srednje povoljnih položaja n = 1,02 do 1,75
— kod nepovoljnih položaja . n
> 1,75