DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— ako se broj stabala na izvjesnoj površini poveća n-puta, tada se prosječna
udaljenost između stabala smanji 1 n-puta.
Na primjer, ako> se u konkretnom slučaju broj stabala koja se smolari na
1 ha smanji 4-puta (od 208 na 52 stabla), tada se međusobna udaljenost stabala
povećava 2-puta (od 6,39 na 12,78 m), ili, ako bi se broj stabala po> 1 ha povećao
za 1.5 puta (od 208 na 312 stabala), tada bi se međusobna udaljenost smanjila za
V U5 = 1,225-puta .(od 6,39 na 5,22 m).


Prema tome, smanjivanjem broja stabala na izvjesnoj površini n-puta, povećava
se utrošak vremena za prelaženje od stabla do stabla za 1 n-puta, — i
obratno, povećavanjem broja stabala na izvjesnoj površini n-puta, smanjuje se
utrošak vremena za prelaženje \ n-puta. Ovo važi i za utrošak vremena za
prenošenje smole i dr. materijala. Utrošak vremena za osnovne radne operacije
smolarenja, međutim, u svakom slučaju ostaje isti.


Ako bi se u gospodarskoj jedinici »Đurđevački Pesci«, ili nekoj drugoj sastojim
sa sličnim položajem stabala za smolarenje, na 1 ha smolarilo 52 stabla
na isti način, ali samo s jednom bjeljenicom na svatom stablu, tada bi se utrošak
vremena za prelaženje od jednog stabla do- drugog, a i za iznošenje smole i prenose
lončića i dr. podvostručio, dočim bi utrošak vremena za osnovne radne
operacije ostao isti, te bi ukupni utrošak vremena po svakoj bjeljenici za jednokratno
vršenje pojedine operacije u prosjeku iznosio:


— za pripremne radove za 32% više, tj. 113,3 X 1.32 = . . 149.9 sek.
— za glavne radove za 57% više, tj. 20,2 X 1,57 = 31,7 „
— za završne radove za 50% više, tj. 60,6 X 1,50 = . . . 90,9 „ ,
a radne norme u tom slučaju bile bi slijedeće:
— za pripremne radove 193 bjeljenica
— za glavne radove 903 „
— za završne radove 316 ,,
Uz zarezivanje stabala svakog trećeg dana, jedan radnik bi u tom slučaju
mogao smolari ti 2709 stabala,´a njegova sezonska proizvodnja smole, uz isti prinos
smole po 1 bjeljenici, iznosila bi 1544 kg. Prosječna dnevna norma za glavne
radove bila bi 9,9 kg smole.


Na utrošak vremena za prelaženje od stabla do stabla i za prenošenja, osim
međusobne udaljenosti stabala, u znatnoj mjeri utječu i razne druge okolnosti,
kao što su terenski uslovi (strmost terena, kameni tost i dr.), zatim vrsta i gustoća
podstojnog grmlja itd.


Ako se za prelaženje od stabla do stabla i prenošenja do pomoćnog stovarišta,
koje se nalazi unutar smolarene sastojine ili na njenom rubu, troši n-puta
toliko vremena koliko on iznosi u uvjetima koji vladaju u »Đurđevačkim Peseima
«, uz primjenu približno´ jednakog naprezanja po- jedinici vremena i istog
načina smolarenja (modificirani francuski način bez stimulacije), bez obzira koji
su faktori to prouzročili, tada smatramo, da je u tom sluđaju položaj stabala za
smolarenje n-puta lošiji. U tom slučaju, za obračunavanje ukupnpg utroška vremena
za jednokratno vršenje pojedine operacije po Svakoj bjeljenici (T% kod.
smolarenja modificiranom francuskom metodom bez stimulacije, mogu poslužiti
slijedeće formule:


423