DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 16     <-- 16 -->        PDF

I


Stevo B o j a n i n je utvrdio (2), da promjena svojstava terena, zatim visina
i gustoća podrasta, međusobna udaljenost stabala neznatno utječu na utrošak
vremena za osnovne radne operacije smolarenja, dočim u velikoj mjeri utječu
na brzinu kretanja odnosno na utrošak vremena za prelaženje od_stabla do stabla,
te za iznošenje odnosno prenošenje smole, lončića, alata i drugog materijala
do pomoćnog stovarišta.


Osnovne radne operacije kod smolarenja jesu: orumenjavanje stabala,
raspodjela lončića i poklopčića, postavljanje lončića i slivnika ´na stabla, zarezivanje
stabala uz eventualno odlijevanje vode (kišnice), sakupljanje smole,
struganje strušca, te skidanje čavala i slivnika uz skupljanje lončića i poklopčića.
Kod stimuliranog smolarenja u osnovne radne operacije spada i špricanje
bjeljenica sa simulatorom (razređenom kiselinom ili dr.).


Ispitivanje utroška veremena kod smolarenja na pojedine radne operacije
vršio je Stevo Bojanin na području šumarije Đurđevac u gospodarskoj jedinici
»Đurđevački Peski«. Po 1 ha smolareno´ je 208 stabala, uglavnom P. nigra i nešto


P. silvestris. Stabla su po sastojini dosta jednolično rasprostranjena, a njihova
međusobna srednja udaljenost iznosila je 6,39 metara. Smolarenje je vršeno na
modificirani francuski način, u četvrtoj godini smolarenja, bez stimulatora. Tlo
je ravno, bez kamena, sa srednje jakim podrastom kupine, ali ovaj podrast u
manjoj mjeri smeta kretanju radnika po´ sastojim, jer su staze od stabla do stabla
prilično očišćene cd ovog podrasta. Smola je iznošena do prosjeke, gdje se
je nalazilo bure, a isto tako lončići, poklopčići, slivnici i čavli prenašani su do
prosjeke. Radnik, koji je vršio´ smolarenje, dobro je uvježban u poslu i savjestan
je, a star je 32 godine. Od smolarenih stabala bilo´ je 78.5% s jednom bjeljenicom,
19,8% sa dvije, 1,2% sa tri i 0,5% sa četiri bjeljenice.
Prema dobivenim podacima S. B-a, kod smolarenja stabala sa jednom bje-
Ijenicom ukupni utrošak vremena po jednoj bjeljenici za sve radne operacije
u toku sezone iznosio je 1.226 sek., s tim, da su tokom sezone izvršena ukupno
52 zarezivanja stabala i 4 skupljanja smole.


Od ovog ukupno utrošenog vremena za sve radne operacije u sezoni otpalo
je:


— na osnovne radne operacije sa predasima 560 sek., tj. oko 46%, a
— na prelaženje od stabla do stabla (oko 52%), te iznošenje smole, odnosno
prenošenje lončića, poklopčića, slivnika i čavala, sa predasima (oko 2%) svega
666 sek., tj. oko 54%.


S. B. nije rasporedio predahe u toku rada na osnovne radne operacije i na
prelaženja, te je u. ovom slučaju ova raspodjela izvršena na bazi važećeg propisa,
da kod rada (na jednom stalnom radnom mjestu) dnevni odmor iznosi
V2 sata, tj. 6,25% od ukupno utrošenog vremena za rad (8 sati dnevno), i na bazi
uobičajene prakse, da kod hoda (prelaženja) odmori prosječno, iznose oko 18%.
U praksi se obično vrši plaćanje smolarskih radnika po korisnom učinku,
kojega je moguće naknadno kontrolirati i mjeriti, i to posebno za pripremne
odnosno završne radove, a posebno za glavne radove. Za pripremne radove
(orumenjavanje stabala, raspodjela lončića i poklopčića sa prenosom, te postavljanje
lončića i slivnika), a isto tako i za završne radove (struganje strušca,
sakupljanje i iznošenje lončića i poklopčića, te skidanje i iznošenje čavala i slivnika),
kao korisni učinak koga je moguće naknadno´ mjeriti služi broj lončića