DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 83     <-- 83 -->        PDF

O B AV I J E S T


U nakladi Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
drvarske industrije Bosne i Hercegovine odštampana je
knjiga prof. dr. ing. Hansa Leinbundguta, profesora uzgoja
šuma Savezne visoke tehničke škole u Ziirichu i eksperta
FAO-u, s natpisom »Neki problemi gajenja šuma u Jugoslaviji
«.


Ovaj prijevod dokumentacije našeg šumarstva sa odabranim
fotosnimcima obrađuje napredne metode uzgajanja
šuma kao i povezane probleme šumske privrede i stoga
se svima stručnjacima i knjižnicama, kao i školama preporuča
kao vrijedno stručno djelo i udžbenik.


Naručuje se izravno kod uredništva časopisa »N a r o dni
Šumar « — Sarajevo, ulica Maršla Tita br. 5, post.
pretinac 648.


Cijena je knjizi za:


ustanove i poduzeća Din 500


članove pojedince DIT-a ,, 250


studente i srednjoškolce „15 0


VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih bro; eva:
Pretplata za
Naslov : tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 19*5. g .1945. - tek. g. tekuće g.


Tuzemstvo Dinara Dinara


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500


Pojedinci 1.000 50 80 150


Studenti i đaci 200 30 40 50


Inozemstvo:


Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600


Pojedinci 2.0O0 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg U. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-3-502. — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.