DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 82     <-- 82 -->        PDF

trebamo 200 — uskoro će možda trebati i


400. Prije prvog svjetskog rata dvomilijunskom
gradu Beču bila su dovoljna dva
vodovoda, a danas, uprkos dopunskim
gradnjama i sa smanjenim brojem stanovništva
(1,6 miliona) ponekad se kuburi
vodom.
Još mnogo više raste potreba vode u
industriji. Računa se da za hektolitar piva
treba 35 hektolitara vode; za tonu ugljena
3,5 kubna metra vode; za proizvodnju
tone čelika 20 kutonih metara vode — a za
istu količinu sintetičnog benzina 60 do 90;
svile čak 800 kubnih metara. Industrijalizirani
Ruhr troši danas 80 puta više vode
nego početkom stoljeća.


Već odavna se mora rabiti riječna voda
za piće, ali pri tome se nailazi na poteškoće:
sve je više prljave vode pune
gnjileži, a često i otrova iz raznih ispiranja
provođenih cijevima ispod kojih je
vodovod. Dok se prljavština kreće u snošljivim
granicama, nema značajnih poteškoća,
ali ipak se na obalama rijeka povremeno
talože žarišta opasnih epidemija
iz tih gradskih spirina. Nažalost, prljavost
je kanala sve veća, a tako i zagađivanje
podzemne vode npr. uslijed nepromišljenog
navoženja svakovrsnih otpadaka i
ostavljena na otvorenom, pa se nečistoća
taloži sve do vode temeljnice. Čak i gorske
rijeke nose sve više nečisti. Tako je
prof. dr Stund l iz Graca ustanovio da
Mura kod Leobena prima dnevno do tog
mjesta 250 tona raznog đubra, a potok
Pols, koji nije duži od 35 km sadržaje 120
tona svakog dana. Pri tome se ne radi
uvijek o bezazlenom mulju, nego i o veoma
jakim otrovima. Tako npr. rječica
Miirz koja utječe kod Brucka u Muru,
prema istom autoru, prima dnevno 600 do
800, a nekad i 1500 kg fenola, koji ne samo
da je otrovan (ribe ugibaju već kod 10
miligrama fenola u litri vode) nego tekuću
vodu tako onečisti da je godinama neupotrebljiva.


Već odavna, tamo gdje su prilike nepodnošljive,
počelo se izgradnjom naprava
za prečišćavanje, da bi se riječna voda
mogla upotrebiti za piće\ U najgušće
naseljenim predjelima Engleske, Francuske,
Belgije, Holandije, Njemačke i SAD
potreba se na vodi većinom podmiruje
»prerađivanjem« riječne vode u »tvorni~
čama vođe« koje su izgradile grupe gradova
i drugih interesenata i rade po tačno
određenim pravilima, tako da se ista voda
može više puta iskoristiti. Iza vodojaža u
gornjem dijelu toka sabrana proljetna voda,
da bi koliko je moguće popravila kvalitet
vode, dodaje se pomalo prečišćenoj
vodi tokom čitave godine.


To su velika postrojenja od životne važnosti
za stanovništvo koje živi na prostranim
područjima koja se protežu i po
više država. Tako »Ruhrski savez« koji
opskrbljuje vodom sve gradove, rudnike i
poduzeća na mrskom području, gdje živi
na hektaru 10 ljudi, ima 82 postrojenja za
prečišćavanje vode, a samo ono u Duisburg-
Kasslerfeldu prečisti u sekundi 2575
do 5000 litara zamuljene vode; nadalje 4
umjetna jezera, 26 pumpi i bezbroj zagata.
Naročiti su uređaji u Holandiji, gdje se
pomoću izgradnje dugih nasipa na jugozapadu
zemlje ne dobiva samo plodna zemlja,
nego se također sprečava slanost
podzemne vode.


Svi su ti uređaji samo vanredna nastojanja
da se zadovolji potreba ljudi na vodi,
što je dosada uspjelo, ali s obzirom na
porast ljudskih potreba na vodi i s druge
strane na smanjivanje zaliha, neće biti
moguće ubuduće da se Zapadna Evropa
opskrbljuje sa dovoljno pijace vode. Na
mnogo se mjesta zapaža rđav odnos koji
se mora uzeti ozbiljno kao glasnik opasnosti
na velikim područjima Zapadne
Evrope. Naša je dužnost spriječiti dalje
pogoršavanje današnjeg stanja i onemoguiiti
prijeteću katastrofu.


Prvi i najhitniji je zadatak održanje
šuma, te majke svih izvora od kojih ovisi
bar donekle jednomjeran pritjecaj vode.
Samo u područjima sa trećinom površine
obrasle šumom, ne postoji opasnost po
opskrbu vodom, jer šuma stvara vremensko
izjednačenje oborina na takav način,
kako je ljudima najpovoljnije, a i obratno,
opskrba vodom najgora je tamo gdje
nema šume (što je slučaj u gotovo svim
zemljama južno od alpskog lanca) ili gdje
je raztoacana po sporadičnim skupinama.
U tom smislu spomena je vrijedno istaći
prvu pretpostavku koju je učinila Jugoslavija,
što je zabranila brst koza. Italija
pošumljava, a još više Portugal i Španija.
U Spaniji je od 1939 do 1945 pošumljeno


700.000 ha, a samo jedne, 1955 godine —
115 000 ha.
Zato je naša dužnost da se učini sve
što je moguće, kako bi se sadašnji šumski
fond ne samo održao, nego i povećao kultiviranjem
tla koje je nesposobno za poljoprivredu
ili leži pusto.


Tačna je konstatacija prof. dr Abetz-a:
Kao š´to je nekad krčenje šuma bilo najvažniji
kulturni posao, tako je danas njihovo
uzgajanje.


Po Allg. Forstztg. 7/8 1961.


Dr H. Kalibrunner, Wien f>. K.