DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 80     <-- 80 -->        PDF

v i ć: Prirodni spomenici. — Ing. Stevan
K o 1 a r o v i ć: Estetika šume i turizam. —
Sprovođenje u život zaštite ugroženih korisnih
životinjskih vrsta. — Vladeta Popov
i ć: Novi zakon o zaštiti prirode. —
Potreba osnivanja široke društvene organizacije
za zaštitu prirode.


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


5/6 1961. — Dr. Slavko Komar: Novi
zakon o šumama. — Ing. Lojze 2 u m e r:
Položaj drvne industrije u svijetu. — Joža
V a d n j a 1: Stanje i perspektivni razvoj
proizvodnje ploča vlaknatica. — Dr ing.
Alija Karahasanović: Razvojne potrebe
i mogućnosti proizvodnje ploča iverica
u NR Bosni i Hercegovini. — Miloš
Rašić : Jugoslovenski vlagomjer za drvo.


— Dr ing. Ibrahim Kopčić : Mjerenje
produktivnosti rada u drvarskoj industriji
Jugoslavije. — Dr ing. Lazar Vujičić :
Nastava trećeg stepena iz organizacije
proizvodnje u drvarskoj industriji. — Ing.
Živorad Radovanović i ing. Nešid
Bojadžić : Neka zapažanja sa studijskog
putovanja kroz Austriju i Švajcarsku.
— Ing. M. Sučević: Unutrašnja organizacija
i sistem raspodjele u šumarstvu.
T/8 1881. — Ing. Rajica Đekić: Dvadesetgodišnjica
Narodne revolucije. —
Ing. M. Novak : Ekonomska strana projektovanja
mreže šumskih putova. — Ing.
Mustafa M e h i ć: Fitopatološki procesi u


sastojinama kao faktori za određivanje
etata u prelaznoj ophodnjici. — Dr ing.
Pavle Fukarek: Da li su vrste Crataegus
nigra W. et K. i Crataegus pentagyna
M. B. nađene u Hercegovini. — Ing.


A. P a n o v: Šumarstvo i Fitocenologija.
— Ing. Ljudevit Patakv : Metode konverzije
raznih oblika niskih šuma u sastojine
visokog uzgoja. — Ing. Viktor
Ržehak : Zaštita prirode u Bosni i Hercegovini.
— Dr ing. Pavle Fukarek:
Dvije jele srasle u jednu krošnju. — B.
Stanišević : Reorganizacija šumarstva
u NR Bosni i Hercegovini. — M. Muči barić
: Briga o sudbini šuma.
9 1491. — Ilija M a t e r i ć: Nova organizacija
poslovanja u šumarstvu NR Bosne
i Hercegovine. — Ing. Vojislav L ubardić
: Stanje eroziie i bujica u slivu
reke Neretve. — Ing. Zivko K a 1 i n i ć i
Marko Mijušković: Borba protiv erozije
zemljišta u NR Srbiji. — Ing. Hajrudin
Bujukalić : Ekonomska svrsishodnost
vještačke zaštite drveta. Ing. Branko
Džepina: Problem šteta u šumama NR
B i H. — Dr Pavle Fukarek: In memoriam
— D. Veseliju.


PRIRODA — Zagreb


5 1961. — Dr ing. Stjepan F r a č i šković
: Šuma i industrijalizirano društvo.
— Ivo Onofri: O uzgoju nekih
ukrasnih biljaka.


Đ. K.


DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Marković Lj. i Petrović D.: Nega šuma
u Srbiji, Beograd, 1960., str. 494 velikog
oktava, sa 81 fotografijom i crtežom, kao
i 19 tabela u tekstu. Tekstu e dodan tabelarni
pregled sa 12 primjera. Sadržaj
knjige na francuskom jeziku. Knjigu izdala
Poljoprivredno- šumarska komora
NR Srbije.


Djelo je razdijeljeno na 5 poglavlja. U
prvom poglavlju prikazan je dosadašnji
razvoj šuma i šumarstva u Srbili. Ovdje
je obrađeno stanje s obzirom na imovinske
odnose, uređivanje, iskorišćivanje i uzgajanje
šuma, kao i g obzirom na organizaciju
šumarske službe. U daljnjem tekstu
detaljnije je prikazano sadašnje stanje šumarskog
fonda Srbije. Prikupi´eni su podaci
o površini šuma, drvnim masama,
prirastu, zdravstvenom stanju i zaštiti
šuma. Prikazano je sadašnje stanje proizvodnje
i potrošnje drva, razni oblici iskorišćivarija
šuma, kao i odnos između
potrošnje i prirasta.


U dugom poglavlju prikazane su šume
i šumske sastojine u Srbiji. Tu se u prvome
redu govori općenito o porijeklu,
sastavu i oblicima šumskih sastojina. Diskutira
se o razvodu i strukturi pojedinih
uzgojnih oblika. Posebna pažnja poklanja
se tipovima i strukturi visokih i niskih
šuma, kao i šuma s posebnom namjenom.
Prikazana je struktura visokih i niskih
šuma, šubarastih šuma, šikara, šibljaka,
brsničkih šuma, zaštitnih šuma, nacionalnih
parkova, park-šuma, rezervata i si.
Odavle vidimo kakvi sve raznolični oblici
šuma postoje na području NR Srbije, a
vidimo i specifičnost mjera koje se ondje
trebaju poduzeti s obzirom na melioraciju
tamošnjih šuma i uspostavu normalnog
stanja u njima.


U trećem poglavlju razrađeni su razni
načini njegovanja šuma. Tu su autori
obratili najveću pažnju njezi visokih šuma,
i to zaštiti i dopuni pomlatka, oslobađanju
mladika, čišćenju i prorjedama.