DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 79     <-- 79 -->        PDF

i vanrednih studija). Za inicijatora sastanka
predlaže se: za šumarstvo srednja šumarska
škola u Sarajevu, a za drvarsku
industriju đrvarsko-inđustrijska škola u
Zagrebu. Na ovaj sastanak trebalo bi pozvati
i predstavnike republičkih saveza
kao i predstavnike Saveza ITŠDJ.


ad. 5) Prihvata se predlog Zavoda za
topole iz Novog Sada da se organizuje ekskurzija
na bazi bezdevizne razmene sa
mađarskim inženjerima šumarstva, ukoliko
sa njihove strane bude učinjen predlog.


— Sekretarijat treba da prouči pitanje
Saveza lugara i isto tako iznese na naredni
plenum Centralnog odbora. Sekretarijat
pri tome treba da vođi računa o novoj
situaciji u kojoj se nalazi šumska privreda,
kao i o novom položaju lugara u uslovima
prelaska šumarstva na status priDOMAĆI
STRUČNI ČASOPISI


ŠUMARSTVO — Beograd


9/10 1961. — Ing. Stevan J o v a n ović:
Rezultati dejstva nekih sintetičnih
fitohormona na oživljavanje reznica jasike
i bele topole. — Ing. Radivoje Vuko tić
: Merenje suspendovanog nanosa u
Korbevačkoj reci. — Ing. Slobodan Ć u rčić:
Oplemenjivanje ploča iverica — projekt
Pljevlja. — Ing. Pavle Kosono gov:
Potreba izmena u izradi i izvršenju
uređajnih elaborata prebirnih šuma, kao
uslov za racionalnije gazdovanje i povećanje
njihovog prirasta. — Kolekti v
šum. stručnjaka Kraljevo : Praktična
primena tablica prirasta ing. Pavla Kosonogova
u prebirnim šumama. — Ing. Mustafa
Mehić : O nekim metodama inventarizacije
šuma individualnog vlasništva.


LES — Ljubljana


5 1961. — Karei Kušar: Izvoz drva i
drvnih prerađevina s obzirom na nove devizne
propise. — Ing. Bogdan 2 a g a r:
Smjernice za uspješniji naučni rad u drvarskoj
industriji. — Ing. Viktor R ebolj
: Uspješna racionalizacija transporta
uvođenjem pružnih koturaljki. — Rado
Vidic : Upotreba otpadaka pri obradi
drva mašinama. — Ing. Miloš Slovnik:
Stručni ispiti i pripravnička praksa u drvarskoj
industriji. — Ing. V. B.: Postdiplomski
studij o organizaciji proizvodnje
u drvarskoj industriji.


6/7 1961. — Ing. Lojze Zumer: Aktuelni
problemi pri razvitku proizvodnje
ploča. — Ing. Oskar J u g: O projektiranju
u drvarskoj industriji. — Ing. Viktor R ebolj
: Kalkulacija pri rezanju trupaca. —


vrednih organizacija. U vezi sa ovim trebalo
bi uzeti učešće na prvom sastanku
upravnog odbora Saveza lugara.


— zadužuje se Sekretarijat da kod Sekretarijata
SIV-a za poljoprivredu i šumarstvo
urgira donošenje dopunskih propisa
u vezi sa novim Zakonom o šumama,
jer njihovo donošenje uslovljava uvođenje
saveznog zakona u život.
— dnevnice za članove Centralnoga odbora
ostaju i dalje u istome iznosu. Sekretarijat
treba da prouči ovo pitanje i narednom
plenumu da učini predlog.
— sledeći plenum Centralnog odbora
održaće se u Crnoj Gori. Ukoliko ne bude
bilo to moguće, zbog vremenskih prilika
ili drugih razloga, Sekretarijat će odrediti
mesto održavanja plenuma.
Ing. Branko Mervić : Tehnička kontrola
pri lijepljenju drva. — Dr. ing. Rudolf
Cividini : Oboljenja radnika kod obrađivanja
drva mansonije (vrst lipa). —
Ivan Dovžan : Novi strojevi za obrađivanje
drva. — Ing. Samo Slovni k: O
primanju radnika u industrijska poduzeća.


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana


7/8 1961. — Dr Alojz Šeralj: Razvitak
i propadanje šuma u dolini triglavskih
jezera. — Prof. Milan Piskernik: Temelji
istraživanja šumskih zajednica i
stojbina usvijetu. — Prof. ing. Zdravko
T u r k: Problemi u vezi sa reformom šumarskog
studija na fakultetu.


ZAŠTITA PRIRODE — BEOGRAD


20 1961. — Drug Tito o zaštiti prirode. —
Akademik Siniša Stanković o značaju i
problemima zaštite prirode. — Dr Vojislav
Mišić : Zaštita zajednica i staništa. —
Dr Čedomir Janković: Problem održavanja
povoljnog bilansa naših tekućih
voda. — Desanka Filipović: Voda kao životna
zajednica. — Ing. T. Bošković:
Problem zaštite vazduha od zagađivanja.


— Ing. Dušan Čolić: Zaštita biljnog pokrivača
tla. — Vera B r o z: Zaštita retkih
i ugroženih biljnih vrsta. — Jelena P opović
: Zaštita retkih životinjskih vrsta.
— Dr S. D. Matvejev: Zaštita grabljivih
ptica. — Zora Kujundžić-Popović:
Da li stvarno štitimo korisni ptičji
svet ili ga uništavamo? — Dr Svetislav
Ž i v o j i n o v i ć: Korisni insekti i njihov
značaj za eoveka. — V. Broz, J. Popo409