DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 72     <-- 72 -->        PDF

đevinske radove 232,000.000 din., uvoznu
opremu 150,000.000 din., a za domaću opremu
233,000.000 dinara.


U investicijama sudjelovali su NRH sa
150,000.000 dinara, NOK-a Ogulin sa
200,000.000 din., NO Općine sa 11,000.000
dinara i DIP-e Ogulin sa 167 min. dinara.
Preostali iznos investicija podmirit će se
iz zajma koji tereti DIP-e Ogulin.


Kapacitet tvornice je 6.400 t. ploča iverica
i 60.000 vratiju. Zaposluje se svega
105 radnika.


Bruto produkt iznosi 1.021 min. din.,
dlok narodni dohodak 407 min. din., ili po
radniku 9,726.000.000 dinara, odnosno
3,878.000 din. šta su zavidni iznosu. Ovim
se uvelike podiže kako bruto produkt
tako i nacionalni dohodak DIP-a Ogulin.
Jednako se mijenja omijer između mehaničke
i finalne prerade drva u korist
zadnje.


Za rad u tvornici školovano je ukupno
19 radnika od toga 6 u inostranstvu, dok
18 u tuzemstvu.


NEKROLOG


sil||lipi§|


Ing. MIHOVIL MARKIC


30. listopada 1961. sahranjen je na zagrebačkom
groblju Mirogoj ing. Mihovil
Markić, šumarski savjetnik u miru, poslije
kratke i teške bolesti. Na posljednji počinak
ispratili su ga mnogobrojni stručni
drugovi, prijatelji i znanci i odar ukrasili
vijencima i cvijećem.
Kao sirovinu tvornica iskorišćuje otpatke
sa pilana i manje vrijedno ogrjevno
drvo listača, čime je postignuta vrlo racionalna
industrijska upotreba ove sirovine.


Sam tehnološki proces počinje sa dopremom
sirovine transporterom do s ečkalice,
gdje se sirovina u izvjesnom omjeru
drva četinjača i listača isjecka i pomiješa
grubo i sitno i zatim suši do određenog
postotka vlage. Poslije toga se usitnjena
sirovina miješa s ljepilom, a zatim
dolazi u prešu gdje se pod određenom
temperaturom i pritiskom formira u ploče
poželjlne debljine. Formirane ploče iverice
izilaze na beskonačnoj vrpci gdje se
režu i po potrebi oblažu furnirom.


Uprava tvornice dobiva velike ponude
za dobavu ovog vrijednog produkta (tvornica
pokućstva u Ravnoj gori i drugi) što
potvrđuje potrebu i cilj poduzimanja ove
tvornice i omogućuje njezinu bržu amortizaciju.


Ing. Zv. Pere


U ime Saveza šumarskih društava Hrvatske
i Šumarskog društva Zagreb oprostio
se s pokoj nikom ing. A. Perušić, šum.
savjetnik u m., a u ime drugova ing. A.
Premužić, šum. savjetnik u m.


Rođen je g. 1886. u Splitu, gdje je polazio
osnovnu školu i veliku realku. Šumarske
nauke završio je g. 1906. na Šumarskoj
akadern,ji u Zagrebu.


Stupio je u službu g. 1908. ´kod bivše
Gradiške imovne općine u svojstvu tehničkog
dnevničara, a iste godine i u istomu
svojstvu prešao b. Slunjskoj i. o. na šumariju
u Vališ selu. G. 1907. imenovan je za
šumarksog službenika ´kod iste i. o.. zatim
za šum. pristava, kot. šumara, nadšumara,
šumarnika. Službovanje kod te i. o. završio
je koncem g. 1922.


Šumarska služba na području Korduna,
sa preostalim graničarskim ratničkim ´mentalitetom
tamošnjeg zaostalog pučanstva,
bila je .misionarska, jer su naši drugovi
morali tamo biti ne samo branioci šuma
nego i učitelji i ´prosvjetitelji.


Po podržavljenju šumske .uprave kod
krajiških i. o. pok. *je Markić postavljen za
taksatora kod Brodske i. o. u Vinkovcima
i kao takav našao se pred teškim zadacima:
zavesti što više reda u uzgoju, uređenju
i iskorišćavanju šuma, postepeno likvidirati
zastarjele metode rada, zaustaviti
rastrošnost u gospodarenju, zavoditi
što veću štednju, a posebno riješiti problematiku
iskorišćavanja starih hrastovih
šuma. Pri uvođenju neophodno potrebnih