DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 57     <-- 57 -->        PDF

radova, a uz određene uvjete postoji mogućnost da Institut preuzme provedbu
tipoloških istraživanja i kartiranja kao zadatka cdn. teme saveznog karaktera,
kako je to svojedobno i bilo* predloženo.


Savjet za naučni rad NRH usvojio- je još god. 1958. obrazloženje i prijedlog
ovog Instituta da se nastave tipološka istraživanja i kartiranja šuma i šumskih
staništa. S obzirom na šire značenje zadatka, izvršenje jednog dijela ovih institutskih
radova financira sada već treću godinu Savezni savjet za naučni rad.
U programu za financiranje naučno-istraživalačkog rada u god. 1961. i budućim
godinama, koji je upravo* izdao* Savezni fond za naučni rad, obraća se prvenstvena
pažnja proučavanjima kako da se poboljša stanje i poveća doprinos prirodnih
šuma. U okviru ove problematike navodi se istraživanje tipova šuma i
šumskih staništa kao* naročito´ važno*. Dosad izvršena tipološka istraživanja i
kartiranja naišla su na razumijevanje i podršku, organa narodne vlasti i šumarskih
operativnih ustanova. Tako* su u Hrvatskoj neki kotari sami potakli i financiraju
radove oko* tipološkog istraživanja i kartiranja šumske vegetacije. (NO-i
kotara: Pazin, Pula, Našice, Virovitica, Daruvar, SI. Požega i Nova Gradiška).


Navedene konstatacije upozoruju u jednu ruku na neobično veliko* naučno
i privredno značenje i potrebu tipoloških istraživanja, a u drugu ruku na vrlo
povoljne mogućnosti i perspektivu za sistematski nastavak ovih radova. Zato bi
u okviru republičkog perspektivnog plana razvitka privrede — slično sistematskom
geološkom kartiranju republike i izradi pedoloških karata za poljoprivredne
površine — trebalo* također odmah detaljno razmotriti uvjete i organizarati
sistematska tipološka istraživanja i kartiranja šuma i šumskih staništa Hrvatske
na široj osnovi i sa svrhom da se što* sveobuhvatnije, solidnije, tehnički dotjerani
je i brže nastave i dovrše ovi radovi.


Za ovu svrhu bilo* bi potrebno:


— razmotriti uvjete i donijeti odluku za: provedbu sistematskih tipoloških istra


živanja, detaljni ili grubi intenzitet radova, ključne objekte i prioritet radova


u Hrvatskoj;


— ishoditi uvid u postojeće fotograme, ispitati mogu li poslužiti za tipološke


radove, pa osigurati odmah dio financijskih sredstava za usporedne aero


fotogrametrijske i tipološke radove, u suradnji sa Šumarskim fakultetom i


drugim zainteresiranim ustanovama;


— formirati stalnu grupu naučnog, stručnog i pomoćnog tehničkog osoblja za


tipološke radove, sa preciziranim zadacima, osiguranim financijskim sred


stvima i kontinuitetom rada od najmanje 5 godina;


— osigurati nabavu odgovarajućih kartografskih podloga, pa potrebne terenske


i laboratorijske opreme za istraživanja;


— proučiti mogućnost i raspon aktivne suradnje šumarske operative prilikom
provedbe tipoloških istraživanja;

razraditi detaljni plan provedbe radova i metodiku za sistematska tipološka
istraživanja u cjelini i za pojedine komponente, (probleme);
— razmotriti mogućnost konstantnog osnovnog i dopunskog financiranja radova
prema pojedinim godinama i u skladu sa odvijanjem tipoloških istraživanja.
Imajući pred očima raspon, problematiku, pa naučno* i privredno značenje
tipološkog istraživanja i kartiranja šuma i šumskih staništa, trebalo bi odmah
i sa što* šireg aspekta pristupiti rješavanju niza načelnih, organizacionih i ostalih
pitanja kako* bi se pronašao najbolji, najbrži i najefikasniji put k rješavanju


387