DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Kao i u dosadašnjem radu, istraživači pojedinih tipoloških problema konzultirali
bi se i surađivali s pojedinim zavodima Šumarskog fakulteta, s Geološko-
paleontološkim zavodom i Geofizičkim zavodom Prircdoslovno-matematičkcg
fakulteta, s Botaničkim institutom Sveučilišta, Hidrometeorološkim Zavodom
NRH, Agroekološkim zavodom, Drvnc-industrijskim Institutom i sa upravnim
i operativnim organima šumarstva.


c) Izbor ključnih objekata za istraživanja.
Izbor objekata, opseg i istraživalačku metodiku mogu diktirati naučno-teoretski
ili ekonomsko-privredni momenti i potrebe. Bez obzira na odabrani način
organizacije radova treba s gledišta prioriteta radova za početak istraživanja
odabrati one površinski najmanje lokalitete koji najbolje reprezentiraju što širu
i zamršeniju naučnu i praktičnu problematiku (tzv. »ključni objekti«) i gdje
njeno rješenje omogućuje da se na što većem području, najbrže i najpovoljnije
praktični primijeni. U tom smislu, a u okviru već izvršenih vegetacijskih ođn.
započetih tipoloških istraživanja i kartiranja, u Hrvatskoj su uglavnom izabrani
glavni reprezentanti naučne, šumarske i šire privredne problematike.
Gorski Kotar (visoke šume gorskog i pretplaninskog područja povrh raznih
petrografskih supstrata)
Kvarnerska primorje (šikare, kamenjare i drugi degradacijski stadiji, submeđiteranskog
područja povrh vapnenaca i dolomita)
Otok Pag (ekstremno degradirane površine u prelaznom submediteranskom
i eumediteranskom području, povrh vapnenaca, dolomita i fliša)
Istra (šikare, kamenjare i drugi degradacijski stadiji u submeđiteranskom
području, povrh eocenskih lapora i pješčenjaka)
Papuk—Psunj (razni tipovi šuma sjevernog brdskog kontinentalnog područja,
povrh raznih petrografskih supstrata) .. .
Lika (razni tipovi degradiranih šuma graničnog kontinentalnog i submediteranskog
područja, povrh raznih petrografskih supstrata).
Sa vegetacijskog i šumsko-gospodarskog gledišta smatramo da bi JQŠ-trebalo
izabrati jedan lokalitet u brdskim šumama Korduna i Banije (Zr´injska gora) i
u izrazito´ eumediteranskom području (otok Mljet). U nizinskim (poplavnim)
šumama slična istraživanja sprovodi već Šumarski fakultet u Zagrebu (Lipovljani).


Definitivni´izbor ključnih objekata za predviđena tipološka istraživanja još
bi se moglo uskladiti sa mišljenjem prirodoslovaca, pa s naučnim i drugim šumarskim
ustanovama.


5. Konstatacije i prijedlozi
U okviru tipoloških istraživanja i kartiranja, koja su na intenciju tadašnjeg
Privrednog savjeta Vlade FNRJ započeta još god. 1948. u Hrvatskoj, istražena
su i kartirana velika područja u jugozapadnom dijelu republike. Slična, specijalne´
za šumarske potrebe modificirana, istraživanja i kartiranja nastavio je
Institut kasnije u Istri, na Papuku i Psunju i u Lici, pa se danas raspolaže s
velikim iskustvima te naučno i stručno´ kvalificiranom ekipom stručnjaka za
pojedine komponente tipoloških radova. Institut za šumarska i lovna istraživanja
NRH rrtpgao bi organizirati i izvršiti tipološka istraživanja i kartiranja šuma i
šumskih staništa prema iznesenom opsegu, programu i u bilo kojem intenzitetu