DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 52     <-- 52 -->        PDF

U okviru opsežnih višegodišnjih radova, koje su proveli prvenstveno* botaničari
I. HoTvat i S. Horvatić, a zatim M. A n i ć i V. G 1 a v a č, opisane
su brojne šumske zajednice i njihovi degradacijski stadiji. U poredbi s ostalim
ekološkim disciplinama fitooenologija je postigla zamjerne rezultate, premda još
ima riješiti niz problema u rasponu zadataka postavljenih pred šumarsku nauku
i privredu. Uporedo- s biljnosociološkim istraživanjima započeta su odmah poslije
rata i specijalna vegetacijska kartiranja. Medu detaljnim vegetacijskim
kartama najpoznatije su: »Karta biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske«, sekcije
Sušak 2a, 2c, lb, ld (I. Ho*rvat i suradnici), sa površinom od cea 520 km2


— »Vegetacijska karta otoka Paga« (S. Horvati ć i suradnici), sa površinom
od cea 300 km2 — »Vegetacijska karta središnjeg dijela Istre« (S. Bertovi ć
i suradnici), sa cea 630 km2 površine i »Vegetacijska karta jugoistočnog dijela
M. Kapele« (V. Glavač ) sa cea 60 km2 kartirane površine. Osim detaljnih
ima. i veći broj preglednih vegetacijskih karata koje su izradili I. Horvat , S.
H o r v a t i ć ili S. Bertović . Pokraj sve važnosti i po-trebe, većina vegetacijskih
karata praktički nije na dohvat širem krugu stručnjaka, jer zbog nestašice
financijskih sredstava nisu štampane ili se s obzirom na postojeće zakonske propise
ne mogu raspačavati.
Koliko je poznato1, genetička istraživanja, koja provodi M. Vidaković u
okviru šumarstva, jedini su radovi sa područja ove mlade ekološko-biološke discipline
u Hrvatskoj. Fenološka opažanja provede se dosad tek u okviru poljoprivrede,
a u šumarstvu praktički su zanemarena premda bi bila cd velike vrijednosti
za općenitu orijentaciju o mikroklimatskim prilikama pojedinih područja.


Odmah poslije rata, a naročito* nakon sistematskih istraživanja i kartiranja
šumske i ostale vegetacije u Gorskom Kotaru i Hrv. Primorju, počela je većina
šumara sve više provoditi raznolika šumarska istraživanja polazeći cd određenog
vegetacijskeg tipa (asocijacije, subasoeijacije i si.). Osim najpoznatijih radova
navedenih u pregledu literature ima i velik broj novijih istraživanja koja su
izvršili: Z. V a j d a, M. A n i ć, M. P1 a v š i ć, B. Emrović, I. D e k a n i ć,


R.
Benić, B. Milas, S. Tomaševsk i i drugi šumarski stručnjaci.
Ova su istraživanja izvršena u većem ili manjem opsegu u raznim vegetacijskim
tipovima odn. fitocenozama. Ipak ostaje još velik broj uzgojnih i drugih
šumarskih problema, koji bi se mogli najbrže i najbolje riješiti povezano* ili u
okviru sa sistematskim tipološkim istraživanjima šuma.


4.
Prijedlozi za organizaciju, intenzitet i program radova, pa izbor ključnih
objekata za tipološka istraživanja ´.
a) Organizacija i intenzitet radova


Ako uzmemo na um postojeće akutne potrebe, nedostatke izvršenih specijalnih
tipoloških radova, izobraženi kadar stručnjaka i stečena iskustva, potrebne
predradnje i nabavku opreme i napokon racionalni potrošak snaga i raspoloživih
sredstava, smatramo da bi u Hrvatskoj trebalo* organizirati sistematsk i
nači n tipoloških istraživanja i kartiranja. U tom slučaju vršile bi se odmah
sve predradnje naučne, stručne i organizaciono-tehničke prirode sa konačnim
ciljem usporedne obradbe svih pojedinih ekološko-bioloških i šumsko-gospodarskih
komponenata, pa kartiranja cijelog područja Republike.