DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 51     <-- 51 -->        PDF

3. Stanje pojedinih problema s gledišta tipološkog istraživanja šuma
Unatoč višegodišnjim radovima M. i Z. Gračanina i novijih istraživanja
šumskih tala, koje je provela M. K a 1 i n i ć, pa poljoprivrednici B. P u š i ć, M.
Kurtagić, M. Kovačević, J. Anić, A. Škorić i drugi istraživači, stanje
u kojem se nalazi šumarska pedologija ipak još ne zadovoljava. Tome u prilog
govori i činjenica da u Hrvatskoj imamo samo jednog šumarskog stručnjaka
koji se bavi isključivo istraživanjem šumskih tala. Pedološke karte za šumske
površine tek su sporadične i izradili su ih agronomi. One imaju velikim dijelom
karakter preglednih karata i s obzirom na način iterpretacije šumskih tala većinom
ne podmiruju današnje potrebe u šumarstvu. Mikrobiološka istraživanja
šumskih tala poznata su jedino iz jelovih šuma masiva Risnjaka (M. Lupret) .


Nakon prvih istraživanja B. Maksića i B. Metzgera sa područja risnjačkih
šuma, nisu do danas direktno vršena nikakova mikrokliraatska istraživanja.
Isto tako započeta proučavanja B. Vrtar a na području Risnjaka i
netom izvršeni radovi L. Steubin g u području naših submediteranskih šuma
ubrajaju se među rijetka specijalna ekološka istraživanja izvršena za potrebe
šumarstva.


Vegetacijski detaljno kartirana područja u zapadnoj Hrvatskoj