DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 50     <-- 50 -->        PDF

A.
sistematsko , sa planom stalnih istraživanja cijelog područja republike,
ili
B.
specijalno , sa planom povremenih istraživanja određenih, posebno
odabranih užih područja republike.
I za jednu i drugu vrstu radova može se u pogledu intenziteta obrade, a s
obzirom na najaktuelnije postavljene zadatke planirati i izvršiti:
a) detaljna obrada, intenziteta mjerila 1 : 75.000 ili veće, ili
b) grub a obrada , intenziteta mjerila 1 :100.000 ili manje.
Prilikom donošenja konačne odluke o načinu organizacije radova i intenzi


teta obrade treba imati pred očima da svaka vrsta radova uvjetuje u cjelini ili
u okviru svake komponente: drugačije predradnje, metodiku i način provedbe;
različito brojan i osposobljen naučni, stručni i pomoćni kadar; terensku i laboratorijsku
(uvoznu i domaću) opremu, vremensko trajanje radova, kvalitet i
kvantitet rezultata, pa potrebna financijska sredstva.


Svaka od naših republika odlikuje se određenom specifičnošću i vrlo zamršenim
stanišnim prilikama, gdje se izmjenjuje i djeluje cio niz čimbenika klimatske,
orografske, edafske, biotske i druge naravi. Zakonitosti i djelovanje tih
faktora koji se očituju često´ u tvorbi tla, a redovito u sastavu i raširenosti vegetacijskog
pokrova — mogu se, uz mnoge druge šumarske elemente, najlakše i
najpreglednije reproducirati na fitocenološkoj karti. Zato izrada takvih karata
predstavlja u jednu ruku prijeko potreban i usko povezan dio suvremenih tipoloških
istraživanja, a u drugu ruku one služe stručnjaku kao najsadržajnija i
najpristupačnija podloga pri rješavanju niza zadataka u šumarstvu i općenito
u privredi. Povezano s načinom organizacije radova i intenzitetom obrade ima
i više vrsta fitocenoloških karata, kako je to radi bolje preglednosti prikazano
u shemi klasiranja karata.


SHEMA KLASIRANJA FITOCENOLOŠKIH KARATA


Suvremena fitosociološka karta može biti s obzirom na:


idrganizaeiju način prikaz mjerilo
kartiranja kartiranja stanja karte


vegetacije


A sistematska univerzalna E faktična G detaljna
izrađena na o-kartirani svi obuhvaća priizrađena
u mjesnovu
kartiravegetacijski
tikaz
sadašnjeg rilima 1 : 75.000
nja cjelovitih povi šuma, ru(
faktično postodo
1 : 12.500 ili
vojnih sekcija dina, livada, pojećeg)
vegeta-većim
Zemlje ljoprivrednih cijskog pokrova
kultura i si.


specijalna D parcijalna potencijalna H pregledna
izrađena na o-kartirani samo obuhvaća priizrađena
u mjesnovu
kartiraneki
vegetacijkaz
rekonstruirilima
1:100.000
nja određenih ski tipovi. Npr. ranog (prvobitdo
1:3,000.000 ili
vegetacijskih ili samo šume, sanog)
vegetaeij-manjim
ekonomski vamo
livade ili si. skog pokrova
žnih područja
Zemlje