DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 41     <-- 41 -->        PDF

ZARAŽENOST BOROVIH STABALA NA MARJANU SA TRAMETES
PINI (BROH) FR,


Ing. BRANIMIR MARINKOVIČ, Split


UVOD
MARJAN JE POZNATA park-šuma grada Splita. To je, kako se općenito
smatralo, monokultura alep. bora sa primjesom običnog čempresa. Šuma je podignuta
vještačkim putem i to sukcesivno, tako da je raznodobna. Prva pošumljavanja
datiraju pred nešto više od 70 godina. Popunjavanja se vrše i dandanas.
Ukupna površina Marjana iznosi 342,50 ha. Šumom alep. bora obraslo je
oko 178,13 ha. Ostalio dio površine od 164,37 ha zauzimaju razne kulture i nasadi
na južnim padinama Marjana.
Trametes pini (Broh) Fr.* je poznata gljiva koja napada isključivo četinjače,
i to prvenstveno borove (a zatim duglaziju, smrču i ariš). Gna uzrokuje na napadnutim
stablima crvenu prstenastu trulež, zbog čega nastaje okružljivost drveta.
Na Marjanu sam često primjećivao na deblima borova plodišta (karpofore) te
gljive, pa sam se posebno zaintesirao za nju. Zato sam ove godine zadao trojici đaka
Šumarske škole za krš u Splitu maturalnu temu, da utvrde i opišu bolesti i štetnike
park-šume Marjan, kojim sam načinom želio doći do nekih konkretnih podataka.
Navedenim đacima preporučio sam da utvrde postotak zaraženih stabala putem polaganja
primjernih pruga širine 10 m, a to su oni i izvršili.


METODA RADA I DOBIVENI REZULTATI
Koncem maja 1961. polagane su pruge širine 10 m u međusobnom razmaku
od 200 m. Položeno´ je ukupno 14 pruga, čija ukupna dužina iznosi 7.400 t. m.,
odnosno 7,4 ha površine. Pruge su bile položene samo kroz sastojine alep. bora.
Smjer prugama đaci su dali: sjever-jug (što je bilo pogrješno!, jer je trebalo
okomito na izohipse). Međutim, ta griješka za ove svrhe nema nikakvog utjecaja.
Pošto šumska površina Marjana obrasla alep. borom iznosi 178,13 ha, to je primjernim
prugama bilo obuhvaćeno 4,1% površine, koju zauzima alep. bor. Na
primjernim prugama bilo je isklupirano ukupno 4.860 komada stabala, od kojih
na alep. bor otpada 4.281 stablo (ili 88,08%), dok su ostalih 579 stabala (ili 11,92%)


— čempresi. Iz ovoga bi slijedilo (ako su pruge savjesno polagane i stabla savjesno
klupirana i izbrojena!) da je Marjan mješovita šuma alep. bora i čempresa,
a ne monokultura kako se to do> danas općenito smatralo.
Prilikom klupiranja utvrđeno je da je od 4.281 izmjerenog stabla alep. bora
njih 795 zaraženo sa Trametes pini, što čini 18,5%. To je prilično visok postotak
zaraženosti za svaku šumu, a posebno za park-šumu, jer je skoro svaki peti bor
zaražen ovom gljivom. U pitanju nije tehnička vrijednost drveta, već zdravstveno
stanje šume i daljnji opstanak tih stabala. Ako< se u obzir uzmu sva stabla (4.860
kom.) tj. uračunaju i čempresi, onda je taj postotak nešto manji i iznosi 16,3%.


Iz slijedeće tablice vidi se broj zaraženih stabala po^ debljinskim stepenima:


* Zahvaljujem se Zavodu za fitopatologiju. Poljoprivrednog fakulteta, Sveučilišta
u Zagrebu na provjeri determinacije.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Prsni


CN * IM (M * CO CM


co co co o co o I


oCM CM (M ^ CM 00 CO CO TF |
co co


promjer <* *~i* ""T 1


od-do cm 1 1 1


1 * co co 1 1 & 1 1 1 1 ci co 1


"H .—1 1-1 lH

o co co
´"´ CM CM


o


Broj
zaraženih


borova 60 52 89 107 119 80 85 33 31 33 3« 40 5 2 8 6 2 2 = 795


Iz gornje tablice se vidi, da su najviše zaražena tanja tj. mlađa stabla (od
10—24 cm, odnosno i do 34 cm prsnog promjera). U upotrebljenoj literaturi 1,
2, 5) naprotiv stoji, da Trametes pini napada najviše stare borove, koji se, navodno,
ne mogu braniti od ove gljive zbog manje sposobnosti izlučivanja smole.


U prvom redu iz gornje tablice vidimo suprotno, tj. da ta konstatacija za
naše prilike nije tačna, jer su najviše zaražena mlađa odnosno tanja borova
stabla.


S druge strane poznato je, da baš stariji borovi, koji su obično, odnosno
normalno, deblji, obilno luče smolu (3, 4). To´ mi je poznato i iz vlastitog iskustva,
kad sam vodio smolarenje na alep. boru (Brač, Korčula). Smola sprečava širenje
micelija, ili onemogućava pristup zraka, a time i razviće gljive.


Plodno> tijelo gljive Trametes pini ima oblik konzole ili kopita; veličine je
8—16 cm, iznimno i do 30 cm; svake godine povećava svoje dimenzije. Ova plodišta
su s gornje strane tamnosmeđe boje, kao i kora starijih stabala alep. bora;
sa donje strane (gdje se nalaze uglaste pore) plodno tijelo je svjetlije boje (žuto*smeđe
ili žutocrvenkasto ili rđastosmeđe). Iz pora ispadaju spore, koje se rasijavaju
putem vjetra najviše u jeseni.


Na Marjanu nalazimo većinom manja plodna tijela (približno srednjeg promjera
oko 8—10 cm, ali ima većih i manjih primjeraka); nalazimo ih većinom na
donjim partijama debla. Na nekim stablima pronađeno je i po više komada ovih
plodišta (10, a na jednom borovom stablu čak i 20 komada!).


Prema podacima iz literature (1), karpofore se pojavljuju i 10—20 godina
nakon infekcije. I ovo nam pokazuje, da su infekcije, naročito onih tanjih stabala
alep. bora, morale uslijediti kod vrlo mladih biljaka odnosno stabalaca.
Pošto je Trametes pini parazit rana, morale su nastati u tom stadiju razvoja
razne povrede na stabalcima, preko kojih je gljiva ušla.


VJEROJATNI UZROCI INFEKCIJE


Plodna tijela se većinom nalaze u donjim partijama debla, najviše do prsne
visine, i to često na mjestima gdje su kresane donje grane. Ovo kresanje grana
na Marjanu vrši se zbog smanjenja opasnosti od šumskog požara i otvaranja
vidika u park-šumi.


Dakle, ovo je jedan od uzroka, koji omogućavaju infekciju, tim prije što
smatram i tvrdim, da mlađa stabla nemaju toliko smole, da bi mogla s njom
prekriti nastalu ranu i suzbiti parazita.


Osim kresanja grana, koje štete vrši čovjek, vjerovatno postoje i drugi
uzroci oštećivanja stabala. Tako. npr. prije drugog svjetskog rata na Marjanu su
uzgajane srne, a koje se još i danas tu uzgajaju u većem broju negoli bi to bilo
normalno. Za razne ozlijede borovih stabala (bilo rogovima ili grizenjem) moramo
okriviti i srne.


Štete od puhova, također su primjećene.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Pored nabrojenih životinja, jako su se razmnožili i divlji kunići, koji oštećuju
u velikoj mjeri porok i mlade sadnice borova i čempresa. Sadržaj smole
kod biljaka ove starosti (mislim na sadnice) je minimalan, da ne kažem nikakav.


Pored gore nabrojenih uzroka, možda bi baš štete od divljih kunića mogle
objasniti pojavu veće zaraženosti mladih stabala sa Trametes pini, budući se
plodna tijela i javljaju većinom u prizemnom dijelu debla. Činjenica, da se piodišta
ove gljive javljaju 10—20 godina nakon infekcije, još je jedan prilog gornjoj
pretpostavci.


MJERE OBRANE


Pošto- postoji pretpostavka za nekoliko uzročnika, koji omogućuju infekciju
stabala alep. bora na Marjanu sa gljivom Trametes pini, predlažem da se poduzmu
slijedeće mjere, jer sječa zaraženih stabala nije moguća. Naime, Marjan
je mjestimično već prilično prorijeđen bilo za vrijeme drugog svjetskog rata,
bik} zbog svakogodišnjih sušenja stabala (potkornjaci na alep. boru, a čempresov
krasnik na čempresu).


Prema tome potrebno bi bik) učiniti slijedeće:


1.
likvidirati divlje kuniće (odstrijelom, psima i kemijskim putem);
2. ukloniti sa zaraženih stabala plodišta gljive Trametes pini i spaliti ih;
mjesta sa kojih su skinuta plodišta premazati tekućim karbolineumo-m ili katranom;
3. takova stabla sa kojih su uklonjena plodišta gljive, vidljivo- markirati
(npr. uljenom bojom) i stalno pratiti njihovo- zdravstveno- stanje, radi eventualnog
njihovog uklanjanja iz šume;
4. nastojati, da se stabla alep. bora na Marjanu što- manje oštećuju (od ljudi
i životinja); prilikom odsijecanja grana u svakom slučaju nastalu ranu premazati
nekim dezinfekcio-nim sredstvom (npr. karbolineumorn, katrano-m i si.);
5.
broj srna smanjiti na snošljivu mjeru, a isto tako* smanjiti i puhove;
6. postepeno- podići u park-šumi podsto-jnu sastojinu cd sjenoljubivih vrsta
(npr. česmine, lemprike, lovora i si.).
LITERATURA:


1.
Josifovićd r M.: Šumska fitopatologija, Beograd 1952.
2.
Vajd a dr Z.: Zaštita šuma u Šum. priručniku II dio, Zagreb 1946.
3.
Sef i-ng. F.: Tehnologija smolarenja, Zagreb 1947.
4.
Sarnavk a ing. R.: Proizvodi za razne industrijske i druge svrhe (smola) uŠum. priručniku II dio, Zagreb 1946.
5.
Vesel i D.: Osnovi zaštite šuma, Sarajevo 1950.
6.
Matkovi ć ing. P.: Vegetacija Marjana, Split 1959.
L,´INFECTION DES PINS SUR LE MONT MAR.TAN PAR LA POURRITURE


ROUGE DU PIN TRAMETES PINI (BROH) FR.


RESUME


L´auteur a fait quelques recherches dans le bois urbain de Split (en Dalmatie)
nome »Marjan« ou il a constate que un grand nomfore d´arbes des pins d´Alep est
contamine par le champignon Trametes pini (Broh) Fr. Le pourcentage de cet infection
se motre jusqu´au 18,9°/o de toute les pins. Au contraire des đonnee que l´auteur
a trouve dans la li-tterature phytopatologique, dans le bois »Ma-rjan« sont attaques
la plus part des arbres jeunes (jusqu´au 24 ou 34 cm diametre a l´hauteur de la
poitrine).


Parče que ce champignon est un parasite qui entre dans les arbres par les
blessures, l´auteur est d´avis que ce grand pourcentage d´infection est cause: par la
talile des branches; par endommagement des lapins de garenne; des chevreuils, est
des quelques autres espece des betes.


Pour ćela, l´auteur propose l´aneantissement des lapins, reductions des chevreuils;
est a-pres chaquea taille des braindhes des pins, les bleussures endiuire avec un moyen
paur la desinfection, comme aussi l´aneantissement des carpophores de ces champignon
par oterment et brulement.