DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 39     <-- 39 -->        PDF

slikale. Kod izrade plana na osnovu aero&nimaka te &e konture unose u planove
čime se dobiva i pedološka karta područja. Ucrtavanje kontura tipova
tala u kontaktne kopije traži terensku dešifražu.


Iznijet ćemo ukratko rezultate rada trojice spomenutih autora u rješavanju
njihovog zadatka u području bavarskih Alpi.


Za određivanje 106 novih orijentacionih tačaka (radij alsekatorom RS II)
potrebnih za kartiranje trebali su autori 2 tjedna (1 stručnjak). Područje od
oko 55 km2 kartirano je stereotopom u mjerilu 1 : 10.000 u vremenu od osam
tjedana. Kod toga je umjereno po visini 335 tačaka profila; situacije vodo*-


Aerosnimak bujičnog područja


toka (zajedno sa visinskim podacima) dane su na posebnom planu u ukupnoj
dužini od oko 70 km; kartirane su erodirane površine na području od oko 50 ha,
te oko 4000 ha šumskih površina. Tačnost mjerenja visina izražena je sred