DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 36     <-- 36 -->        PDF

jednadžbi drvne mase po Schumacher—Hallu (3.). Naime parametri jednadžba
izjednačenja drvnih masa za modelna stabla graba, koja su nam služila za promatranje
obličnog broja, iznose:


grab iz sjemena a = — 5,323


b
= + 2,178


c
= + 1,542


grab iz panja a = — 5,133
b = + 2,316
c = + 1,239


Kako transformirana Schumacher—Hallova formula glasi:


f = i/n 10a db~2 hc-i


to se vidi, da s porastom visine »h« raste i »f«, jer je parametar »c« veći od 1.
Ali isto tako>, uz konstantnu visinu, raste oblični broj i s porastom prsnog promjera,
jer je b > 2. Samo je kod graba iz sjemena mnogo jači porast obličnog
broja s porastom visine nego s porastom promjera, dok je kod graba iz panja
ta razlika manja.


Drugo je važno saznanje, da oblični broj graha imade drugačiji tok, pa po
tome i druge vrijednosti (za različite d i h) nego bukva. Iz toga slijedi, da se i
drvna masa graba razlikuje od drvne mase bukve, te nije uputno primjenjivati
drvno-gromadne tablice bukve kod kubiciranja graba.


Iznenađuje donekle podatak, da su oblični brojevi graba iz panja općenito
manji od onoga iz sjemena. Očekivali smo, da će biti obratno polazeći od predpostavke,
da je grabova panjača obično u donjoj etaži, u kojoj se razvijaju
jedrija debla s većim obličnim brojem. Međutim visinska krivulja za grab iz
panja (u gosp. jedinici Miletina Rijeka—Krndija) pokazuje, da grab ovdje nije
u pcdstojnoj, već u gornjoj etaži zajedno s bukvom.


Trebat će svakako obaviti mjerenja i ispitivanja još i u drugim grabovim
sastojinama, da bi se mogao stvoriti definitivan i općeniti sud o visini i toku
obličnog broja graba, kako< iz sjemena tako. i iz panja.


LITERATURA:


1.
E m r o v i ć, B.: Kurs biometrike (skripta), Zagreb
2.
E m r o v i ć. B.: Kurs grafičkih metoda i empiričkih jednadžbi (skripta), Zagreb
196«.
3.
E m r o v ić, B.: Dvoulazne tablice drvnih masa za jelu u Gorskom Kotaru, Šumarski
list, Zagreb 1960.
4.
Špiranec , M.: O drvno-gromadnoj liniji običnog graba (referat održan na savjetovanju
povodom prosjave 100-godišnjice šumarske nastave, 19. XI 1960.).