DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Redosljed je točno isti, kao* i kod konkretnog računanja intervala odstupanja,
tj. najmanji koeficijent varijacije ima funkcija (1), zatim idu redom (3), (4) i (2).


I ako su to zapravo sve minimalne razlike, pogotovu ako bismo pojedine veličine
reducirali na 2 decimale, ipak držimo, da je najpogodnija funkcija (1) tj.
f = a hb, jer daje statistički najpouzdanije rezultate, a nije niti nezgodna za
računanje.


OBL´ICNI BROJ GRABA TZ PANJA


Budući da imamo, mnogo, grabovih sastojina i stabala iz panja, to se postavlja
pitanje, postoji li značajna razlika u obličnom broju između graba iz sjemena i
onoga iz panja. Za razmatranje toga pitanja uzeli smo podatke o drvnim masama
i oblič. brojevima sekcioniranih grabovih stabala iz panja u gosp. jedinici Miletina
Rijeka—Krndija, odjel 5h i 24e (Šumarija Lipik), te smo usporedili s podacima
iz šume Kosturač za grab iz sjemena.


I. Grab iz sjemena (Kosturač)
m = 83, aritm. srednji obi. broj: fi = 0,4619, 2(h — fi)2 = 0,2311


K
K
2{ii —fi)* "1/0.2311
= ± 1/ = 0.0630
m — 1 f 82


on 0.0530
on = — = = 0.00582
f ni 9.11043


II. Grab iz panja (Miletina Rijeka—Krndija)
na = 72, aritm. sred. obi. broj: 5 = 0,4186, 2(U — U)2 = 0,5558


2 (f2 — f2)2 I / 0.5558
0f2 P2 = "t = ± 0.0885
71


oi2 0.0885
al, = = = 0.01043


V"n2 8.48528


Ai = fi — fg = 0.0433 ... . razlika obličnih brojeva


oA = Vans + 0f22 = fo.005822 + 0.010432 = 0.01194


2,576 oA = 0,03076 < &i


Prema tomu je razlika između obličnih brojeva u Kosturaču (iz sjemena) i
Miletinoj Rijeci (iz panja) signifikantna.