DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 32     <-- 32 -->        PDF

RAZLIKE IZMEĐU ODLIČNOG BROJA GRABA I BUKVE


Različiti tok obličnog broja graba i bukve u ovisnosti o visini vidi se iz
usporedbe u tablici br. VI.
Tablica VI.


-Bukva, za d = 18 cm Grab


obi. broj
V obi. broj
Visina drvna g-h f = — po funkciji
m masa (g = 0,0254) gh i = a-h>


10 , 0,308
12 0,141 0,3048 0,463 0,354
14 0,165 0,3556 0,464 0,403
16 0,189 0,4064 0,465 0,451
18 0,213 0,4572 0,466 0,498
20 0,237 0,5080 0,467 0,544


OPASKA: Drvna masa za bukvu uzeta je iz Grundner—Schwappachovih tablica
drvnih masa (krupno drvo do 7 cm, starost do 60 god.). Prsni promjer od 18 cm uzeti
je zato, jer je aritm. srednji ^prsni promjer graba u šumi »Kosturač« također 18 cm.


Iz tablice VI. vidi se, da i oblični broj bukve s porastom visine, a uz konstantni
prsni promjer, ponešto´ raste. Ali taj je porast veoma malen u usporedbi
s porastom obličnog broja graba. Grafikon br. 1 zorno prikazuje razliku u toku
uspona obličnog broja graba i bukve.


Graf 1


Oso **


buJCvo /_~--— _-«


/


OM


-


r
r
J$ /


O´so


jl J i %
10 12. AU 1 6 <8 2-Om


h


Grafikon l