DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Tablica IV.


Srednja Srednja Mjera
Standardna grješka grješka točnosti
Funkcija devijacija st. dev. aritm. sredine P


ra/o


a ia fm U


f = a hb 0,042 0,C03 0,0046 1,001
f = a + bh 0,044 0,003 0,0049 1,055
f = a + b log h 0,043 0,003 0,0047 1,018
f = a + bh + eh2 0,044 0,003 0,0049 1,052


RAZMATRANJA O POJEDINIM FUNKCIJAMA


Ako sada izračunamo oblični broj po svakoj funkciji uzimajući razne vrijednosti
za »h«, dobivamo usporedni pregled (tablica V.) obličnih brojeva za
navedene 4 funkcije.


Tablica V.


Oblični broj izyačunan po funkciji:


h f = a h*> f = a + to h f = a + b log h f = a + b-h + c-h2


(1) (2) (3) (4)
10 0,303 0,332 0,286 0,372
12 0,354 0,9712 0,351 0.386
14 0,403 0,413 0,407 0,412
16 0,451 0,454 0,454 0,449
18 0,498 0,494 0,497 0,499
20 0,544 0,535 0,534 0,560


Iz tablice V. se vidi, da su najveće razlike u »f«-ovima između pojedinih
funkcija kod najmanje i najveće visine tj. kod h — 10 i 20 m. Svi su si oblični
brojevi najbliži kod h = 14 do 18 m, a gotovo, posve jednaki kod h = 16 m. Ako
se vrijednosti za »f» reduciraju na 2 decimale, razlike su još manje.


Grafički prikaz tablice V. još jasnije pokazuje sličnost toka obličnih brojeva,
naročito za visine od 14 do 16 m. Iz grafikona se nadalje uočava, da najpravilniji
oblik imaju funkcije (1) i (2), čiji je tok gotovo jednak pravcu. Najneprikladnija
se čini funkcija (3), koja naročito odskače od ostalih funkcija u svom početnom
i završnom dijelu. Primijećuje se nadalje, da su oblični brojevi po funkcijama


(1) i (3) općenito niži, nego po drugim dvjema funkcijama. To je i razumljivo,
jer je kod ovih dviju funkcija provedeno, logaritamsko izjednačenje, a ono. uvijek
daje nešto niže ordinate (Emrović 1.).
Ali najvažniji rezultat ovog ispitivanja jest potvrda pretpostavke, od koje
se pošlo: oblični broj obično.g graba iz sjemena (u šumi
Kosturač) sa porastom visine uz konstantni prsni promjer
— raste.


Na taj se način oblični broj običnog graba razlikuje od obličnih brojeva drugih
vrsta listača, a sličan je u tom pogledu jeli u Gorskom Kotaru (3). Ovo je
saznanje važno., jer se iz njega razabire, da je oblični broj graba različit od
onoga bukve.