DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 30     <-- 30 -->        PDF

ad c) Funkcija f = a + b log h (3)
Koordinate težišta: |i = 1,20275; rji = 0,446
h = 1,22404; t]2 = 0,478


Približni parametri: b = + 1,503
a = — 1,362
Tablica III.


h log h f = a + b log h


10 1,000 — 1,362 + 1,503 = + 0,141
13 1,114 — 1,362 + 1,674 = + 0,312
16 1,204 — 1,362 + 1.810 = + 0,448
20 1,301 — 1,362 + 1,955 = + 0,593


Ove 4 točke također leže na pravcu, pa je i logaritamska krivulja (Henricksenova
formula) prikladna za izjednačenje po teoriji najmanjih kvadrata.


Parametri: b = + 0,825
a = — 0,539


Statističke veličine: a = 0i,043
ta = 0,003
fm = 0,0047
P = 1,018%


ad d) Funkcija f = a + b h + c h2 (4)
Za ispitivanje ove funkcije nacrtali smo najprije krivulju, gdje su podaci
za »h« bili apscise, a podaci za »f« ordinate (pri čemu su nanašane aritmetske
sredine podataka od »f« za svaki visinski stepen uz oznaku težine). Krivulja je
zatim grafičko-numeričkim putem izravnana te izračunane koordinate triju točaka
iz diferencija ekvidisantnih iznosa za »h«, odnosno pripadnih »f«. Koordinate
točaka bile su ove:
ii — 13, 7]\ = 0,023
h = 15, w = 0,0195
f3 = 17, rj3 = 0,016


Kada smo te tri točke nanijeli na milimetarski papir, one su ležale na
pravcu. Prema tome je i ova funkcija dobro izabrana.
Izjednačenje po teoriji najmanjih kvadrata dalo je ove rezultate:


Parametri: c = + 0,0001475
b = — 0,025495
a = + 0,479799


Statističke veličine: a = 0,044
ia = 0,003
fm = 0,0049
P = 1,052%


Kao´ što se vidi, ispitivanje veze je pokazalo^, da su sve četiri funkcije (1) do


(4) dobro odabrane i da se po njima može vršiti izjednačenje. Rezultati dalje
pokazuju (vidi tablicu IV.) da se te funkcije za opisivanje obličnog broja graba
iz sjemena prilično malo razlikuju u točnosti.