DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Ispitivanje veze


a) Korelacija između d i h.


Uvrštavanjem vrijednosti za sume, koje su naprijed navedene, odnosno za
njihove umnoške u formulu


žd Sh


^dh
n
r,ih = —


1/ (2d)2 (^h)2
V [Zdt ] [2h2 ]
" n n


dobivamo´ kao> rezultat rtome veza između prsnog promjera i visine stabla postoji, šfc> je uostalom i
normalno.


b) Korelacija između d i f.


Na isti način izračunan je i korelacioni koeficijent rjf, koji iznosi + 0,4779.
Postoji dakle i korelacija između prsnog promjera i obličnog broja.


ej Korelacija h i f.


Korelacioni koeficijent tu iznosio je + 0^,5690.


Kako se vidi, totalne korelacije postoje, kako između d i h, tako´ i između
d i f te h i f. Veza između d i h te d i f je otprilike jednako^ jaka, dok je veza h/f
najčvršća. Konačno^ smo proveli i parcijalnu korelacionu analizu o vezi između
visine i obličnog broja uz isključenje prsnog promjera.


d) Parcijalna korelacija hf/d.


Uvrštavanjem vrijednosti suma u formulu za korelacioni koeficijent dobili
smo rhf/d = 0,4407, a to je također veće cd 2,58 or. Postoji dakle prilično signifikantna
korelacija između visine i obličnog broja, a uz pretpostavku konstantnog
prsnog promjera.


TRAŽENJE OBLIKA VEZE


Pošto je ustanovljena funkcionalna ovisnost između h i f, potražili smo najpogodniji
oblik njihove veze. Promatrajući grafički prikaz podataka i dobivene
krivulje, uzeli smo u obzir za ispitivanje veze ove funkcije:


a) y = a xb . . . . parabola


b) y = a + b x . . pravac
c) y = a + b log x . logaritamska krivulja
d) y — a + bx 4-cx2 parabola
ad a) Funkcija y = a xb, odnosno f — a hb.


Logaritamski oblik: log f = loga + b logh , (1).
Metodom sredina izračunane su koordinate težišta za dvije grupe podataka:


li = 1,20275; i?i = — 0,35402


& = 1,22404; T]2 = — 0,32255


358