DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 27     <-- 27 -->        PDF

PRILOG POZNAVANJU OBLIČNOG BROJA GRABA


Ing. MIRKO ŠPIRANEC


UVOD
PRILIKOM OBRADE podataka, dobivenih sekcioniranjem modelnih stabala
običnog graba, obračunavan je za svako stablo, pored drvne mase, i oblični
broj. Kod sortiranja podataka po* visinskim stepenima upala je u oči okolnost,
da je kod većih visina i oblični broj veći. Budući da je inače poznata činjenica,
kako oblični broj s porastom visine pada, što slijedi i iz formule f = v/gh, gdje
je visina »h« u nazivniku, to nas je obratni slučaj kod graba zainteresirao. Radi
se o modelnim stablima običnog graba iz šume »Kosturač« (Šumarija Zabno),
odjel 9a. Stabla su uzrasla iz sjemena u 40^godišnjoj sastojini, gdje je grab najjače
zastupana vrsta (sa 0,7 u omjeru smjese, pored bukve 0,2 i hrasta kitnjaka
0,1). Ukupni broj modelnih stabala iznosio< je 83 komada.
Da bismo* utvrdili, nije li primijećena pojava porasta obličnog broja s porastom
visine samo slučajna ili zaista postoji veza između ova dva atributa, provedene
su korelacione analize.


KORELACIONE ANALIZE
Smatrajući, da je oblični broj ovisan i o prsnom promjeru, prilikom provođenja
korelacionih analiza uzet je u obzir i prsni promjer. Napominje se, da
je promatran tzv. prsni oblični broj stabla (za krupno drvo. do 7 cm debljine).
Promatrane su najprije veze između:
a) d i h (prsnog promjera i visine stabla)
b) d i f (prsnog promjera i obličnog broja)
c) h i f (visine stabla i obličnog broja)
Sume, potrebne za korelacionu analizu iznosile su:
2 d = 1476,9
Zh. = 1362,1
li = 38,341
Z& = 27284,77
Zh2


= 22538,59


2ft = 17,947


2d h = 24444,33


S61 = 689,603


Ihi = 632,973


n = 83


1


Uz hipotezu Q = 0, standardna devijacija iznosi ar = = 0,1104.


Prema tome je: 1,96 or = 0,2164 V 82


2,58 ar = 0,2849