DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 25     <-- 25 -->        PDF

nici u odvijanju i unapređenju robne proizvodnje, radnički kolektiv treba usto
da priskrbljuje i svoje osobne dohotke, poboljšavajući neprekidno- i uvjete svog
života i rada. Privredni instrumenti, a i sistem raspodjele (uz izuzetak tzv. amortizacije
za regeneraciju šuma) primijenjen je na šumsku privredu, bez odgovarajućih
naknadnih korektura, kao- i na sve ostale privredne grane. Šumsko-privređne
organizacije su sada »vlasnici« i rente, i to tako-, da zajednica gubi posve
i sam uvid u njenu visinu. Usto je renta i službeno »nestala« (nema više šumske
takse kao- »zastarjele kategorije«). Renta je sada zamućena više nego ikada ranije,
umjesto- da bude sve jasnija. Jedina obaveza kolektiva prema ovim općim
društvenim sredstvima je propisana odredbom da se iz njih izdvoji varijabilan
dio (400 do- 1000 din. po- posječenom m´3) i uloži u uzgajanje šuma i unapređenje
šumske privrede. Ovakav sistem raspodjele ukupnog prihoda, bez potrebnih
korektura, otvorio- je znatne mogućnosti za nezdrave pojave; kod ekonomski
jakih organizacija: mogućnost visokih osobnih dohodaka; kod ekonomski slabih:
neznatna ulaganja u unapređenje šumske privrede.


Sumsko-privredne organizacije treba da obave nekoliko- postupnih odvajanja
cd rente: prvo odvajanje predstavlja amortizacija za regeneraciju šuma,
drugo- odvajanje treba da predstavlja porez na promet proizvoda (o-ndje gdje je
propisan), treće odvajanje je doprinos na dohodak, zatim su moguća i daljnja
odvajanja (doprinos na izvanredni prihod, do-prinos društvenim fondo-vima i si.).
Treba napomenuti, da je i doprinos komorama odvajanje od rente, i to sasma
bezrazložno- svagdje ondje, gdje takve komore za šumsku privredu nemaju svrhe.


Izuzev amortizacije za regeneraciju šuma, sva daljnja zahvatanja rente, biloda
su propisana ili će se još propisati, znače smanjivanje sredstava za razvoj
šumske privrede, budući da nisu predviđena nikakva budžetska sredstva ra razvoj
ove privredne oblasti.14


ZAKLJUČAK


Instrumenti novog sistema raspodjele ukupnog prihoda primijenjeni su na
šumsku, privredu bez potrebne ko-rekture, koju zahtijeva specifičnost robne proizvodnje
u ovoj privrednoj oblasti. Renta, kao- objektivna ekonomska kategorija
i kao- instrumenat raspodjele viška vrijednosti između zajednice i radničkog kolektiva,
nestala je i stopila se u jednu veličinu zajedno sa dijelom viška vrijednosti,
koji pripada radničko-m kolektivu.


Renta u šumskoj privredi je osnovni izvor financiranja uzgajanja šuma i
unapređenja proizvodnje; obzirom na tu funkciju nužan je i njen analogan tretman
u o-pćoj ekono-msko-j politici, drugačiji od tretmana renti u ostalim privrednim
oblastima. Svaki eventualni zahvat zajednice u rentu treba da se posmatra
sa pozicija zadataka koji su zacrtani društvenim planovima razvoja šumske privrede.


Renta je posebno važan privredni instrument u uvjetima radničkog samoupravljanja
za stavljanje radničkih kolektiva u podjednake uvjete privređivanja;
ona nije zastarjela kategorija; naprotiv, nužno je utvrđivati njenu veličinu
i namjenski je trošiti na unapređenje šumske privrede.


14 U posljednje vrijeme pojavile su se ideje o posebnom zahvatanju rente, uglavnom
radi stavljanja privrednih organizacija u podjednake uvjete privređivanja. No,
čini se, da su prijedlozi više slični neke vrste oporezivanju a prema ekonomskoj snazi
pojedinih organizacija.