DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 24     <-- 24 -->        PDF

nema teoretsko g prigovora (sa stajališta zakonitosti robne proizvodnje u
šumskoj privredi).12


Ništa se u ovom pogledu ne mijenja, ako´ se ista šumsko-privredna organizacija,
u statusu poduzeća s radničkim samoupravljanjem, bavi ujedno´ uzgajanjem,
i eksploatacijom šuma. Stavljanje svih radničkih kolektiva (ekonomskih
jedinica) u jednake uvjete privređivanja, kada rade na eksploataciji šuma, zahtijeva
kalkulativnc´ utvrđivanje i izdvajanje rente (dosadašnje šumske takse) iz
obračuna njihova poslovneg uspjeha. Radovi na uzgajanju šuma treba da se
izvode kao radovi iz usluga po cijeni pogodbe na osnovu konkretnih kalkulacija
s uračunatim planiranim osobnim dohocima i kalkulativnom dobiti. Ovo su
jedina, maksimalno´ objektivizirana mjerila za utvrđivanje stvarnih zasluga radničkih
kolektiva (ekonomskih jedinica) u šumskoj privredi.


Šumsko-privredna organizacija može normalno koristiti uobičajene kreditne
institucije, za pribavljanje obrtnih sredstava potrebnih u eksploataciji šuma.
Sredstva za uzgajanje šuma i unapređenje šumske privrede šumsko-privredna
organizacija nije u stanju uzimati iz kreditnih institucija uz uobičajene uvjete;
ta sredstva treba da se formiraju, u pravilu, iz postignute rente. U koliko bi
zajednica zahvatila rentu, morala bi financirati te radove iz budžetskih (nepovratnih)
sredstava u visini, koja bi osiguravala izvršenje zacrtanih planova u
ovoj privrednoj oblasti.13


U koliko se šumsko-privrednim organizacijama ostavlj a renta radi financiranja
uzgajanja šuma, onda su one i dužne u te svrhe uložiti cjelokupnu
rentu, jer je renta, po^ naravi stvari, svojina zajednice. Niti jedan jedini njezin


dio nije
moguće obračunati kao zaslugu radničkog kolektiva.
Instrumenti novog sistema raspodjele, koji važe za šumsku privredu u našoj
zemlji, nisu postavljeni u smislu prethodnog razmatranja.
Šumski fond sa osnovnim sredstvima predan je organizacijama kolektiva na
daljnje privređivanje. Izvršavajući svoju opću obavezu prema društvenoj zajed


w U Sloveniji je donedavno bila organizirana šumska privreda po navedenim


principima. N. O. kotara je financirao radove na unapređenju šumske privrede iz


ubrane rente; poduzeća su obavljala ove radove iz usluge.


13 Praktičnije je financiranje iz ubrane rente, a sa stajališta sigurnosti i stabil


nosti financiranja je neuporedivo povoljnije.


Moglo bi se postaviti pitanje privredno-političkog karaktera: nije li renta kod


nekih šumsko-privređnih organizacija toliko visoka, da prelazi potrebe uzgajanja


šuma i unapređenja šumske privrede na području odnosne organizacije?


Analizirajući proizvodne snage šumske privrede FNRJ (stanje šuma, komunika


cije i mehanizacija", radna snaga sa zastarjelim metodama rada i u krajnje nepovolj


nim uvjetima života i rađa) lako je zaključiti, da će se morati ulagati dusi niz godina


cjelokupnu rentu u razvoj proizvodnih snaga, kako bi bili izvršeni društveni planovi


razvoja ove privredne oblasti.


Pojedinačno promatrano, čini se, da ne postoji ni jedna jedina šumsko-privredna


organizacija, keja je dostigla moguć i potreban nivo proizvodnih snaga, koji bi odgo


varao nivou, koji su već postigle neke kapitalističke zemlje, a kamoli onom nivou,


koji
treba da postigne jedna socijalistička zemlja. Prema tome, i one ekonomski


»najjače« su vrlo zaostale; one su samo relativno jake u odnosu na ostale, ekonomski


slabije.


Relativan »suvišak« sredstava mogao bi se pojaviti samo u onim organizacijama,


koje
u ovom momentu nisu spremne iz objektivnih ili i iz subjektivnih razloga, da


ulože cjelokupnu postignuti rentu. Takav suvišak nije nikakva objektivn a eko


nomska kategorija, a može se pojaviti i kod relativno ekonomskih slabijih organi


zacija.