DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Kod uzgajanja šuma ta mogućnost ne postoji. Roba, koju uzgajanje šuma
predaje tržištu, nema svoju cijenu koštanja, ni svoju cijenu proizvodnje; njen
novčani izraz je renta (šumska taksa), tj. dio viška vrijednosti ostvaren radom
u eksploataciji šuma. Na osnovu, opet, postignute mas e šumske takse nije
moguće ocjenjivati uspjeh radničkog kolektiva na poslovima uzgajanja šuma.
Postignuta masa šumske takse ne pripada radničkom kolektivu, ne samo zbog
toga, što on nije na svoj rizik vodio cjelokupni proces uzgajanja šuma od početka
do- kraja, nego i zbog toga, što je takva vrsta obračuna praktički nemoguća i
neprovediva.10 Šumska taksa pripada zajednici, i troši se na unapređenje šumske
privrede prema konkretnoj ekonomskoj politici, koju je zajednica zacrtala u ovoj
privrednoj oblasti.


Treba, prema tome, tražiti druge metode za ocjenjivanje uspjeha na poslovima
uzgajanja šuma.


Radnički kolektivi, premda nisu u stanju voditi cjelokupni proces od početka
do kraja, oni ipak učestvuju u pojedinim vremenskim odsjecima cjelokupnog
procesa (obračunska godina): neke površine po-šumljavaju, na nekima vrše čišćenje,
zaštitu itd., tj. obavljaju planirane radove. Planirani radovi se izvede u
okviru zacrtanih zadataka (koje društvo želi da se izvrše) i u okviru visine osiguranih
sredstava (šumska taksa ili budžetske dotacije). Radnički kolektiv se
ovdje ne pojavljuje kao< proizvođač , koji radi na svoj rizik obzirom na
konačni rezultat proizvodnje, nego kao- izvršilac radova iz usluge
na teret i u korist zajednice; uspjeh njegova poslovanja iz uslužnog rada mjeri
se načelno kao u svim ostalim poduzećima uslužnog karaktera, vodeći računa


o specifičnim okolnostima, kojih ima u uzgajanju šuma.11
PROBLEMI ZAHVATANJA RENTE


Iz dosadašnjeg razmatranja proizlazi, da renta (šumska taksa) ne pripada
kolektivu koji se bavi eksploatacijom šuma, kao i to, da ona ovdje služi ujedno
kao instrumenat, koji stavlja sve takve kolektive u jednake uvjete privređivanja.
U šumarskoj naučnoj i stručnoj literaturi razrađene su metode utvrđivanja rente
(kalkulacija šumske takse), a šumarska praksa je vršila izračunavanje i naplaćivanje
rente po propisanim metodama gotovo svakodnevno- i u razmjerima, koji
daleko- prelaze sve ono, što- je u tom pogledu bilo poduzeto u ostalim privrednim
granama. Prema tome, nema problema u samoj metodi izračunavanja rente ni
danas, ukoliko- se u konkretne kalkulacije uvrste planiran i osobni dohoci
i određen a kalkulativna dobit.


Na radovima uzgajanja šuma ne pojavljuje se nikakva renta, pa ne postoji
ni problem njenog utvrđivanja i zahvatanja.


Zajednica iz ubrane rente (koja joj i pripada ako- potječe iz šuma općenarodne
imovine) treba da financira radove na uzgajanju šuma i unapređenju
šumske privrede u okviru svoje konkretne šumsko-privredne politike.


Ovako postavljen problem utvrđivanja i zahvatanja rente (i stavljanja
svih šumsko-privrednih radničkih kolektiva u jednake uvjete privređivanja),


10 Vidi diskusiju dr. Heknut Mann u- cit izdanju pod 6). 11 Postoji cijeli niz mogućnosti posebnog stimuliranja i nagrađivanja kvalitetno
izvedenih radova na uzgajanju šuma.


353