DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 18     <-- 18 -->        PDF

PRIRODA I FUNKCIJA RENTE U ŠUMSKOJ PRIVREDI


Dr. ZVONIMIR POTOČIĆ


UVOD


ŠUMSKO PRIVREDNE ORGANIZACIJE proizvode u različitim prirodnim
uvjetima, pa se pokazuje u rezultatu njihova privređivanja i različita visina postignutog
viška rada, pretpostavivši inače podjednake njihove subjektivne zasluge.
Novi sistem raspodjele ukupnog prihoda usmjeren je na razvijanje proizvodnosti
rada izazivajući inicijativu neposrednih proizvođača stavljanjem u
ovisnost visinu njihovih osobnih dohodaka s rezultatom njihova poslovanja.
Ovakvo postavljanje stvari zahtijeva, da se svi radni kolektivi nađu u podjednakom
položaju, sa istim, odnosno´ približno istim izgledima na uspjeh. Zbog toga
se pojavio opći privredni problem, kako ustanoviti onaj rezultat poslovanja, koji
proizlazi iz stvarnih zasluga radnog kolektiva, ili, što je isto, kako> utvrditi onaj
dio novostvorene vrijednosti, koji nije proizašao- iz stvarnih zasluga radnog kolektiva,
nego je posljedica objektivno povoljnijih prirodnih uvjeta. Taj dio novostvorene
vrijednosti (poznat u političkoj ekonomiji kao opći termin renta) treba
da pripadne zajednici.*


U teoriji političke ekonomije osobito je mnogo razrađivana renta u poljoprivredi,
premda se ona javlja i u industriji, a javlja se i u šumskoj privredi. Iz
privredno političkih razloga je nužno, da se problem rente u šumskoj privredi
obradi s jedne strane sa pozicija šumsko-privrednih organizacija, a s druge
strane sa pozicija šumske privrede kao jedne oblasti narodne privrede.


PREDMET RAZMATRANJA


Kao predmet razmatranja postavljamo: utvrditi privrednu funkciju rente u
razvoju šumske privrede uopće, razmotriti karakter troškova uzgajanja šuma,
odnos radnog kolektiva prema renti obzirom na njenu prirodu, utvrditi objektivno
moguća mjerila za ocjenu uspjeha radnog kolektiva i razmotriti problem
oduzimanja rente u korist zajednice. Pritom smo prisiljeni, da na ovom mjestu
ukratko objasnimo način postanka rente u šumskoj privredi, budući da to niti
u šumarskoj stručnoj literaturi a niti u teoriji političke ekonomije ni kod nas,
a ni u inozemstvu nije dovoljno jasno, a niti dovoljno^ precizno objašnjeno, a
pogotovo nisu povučene pravilne dedukcije iz te pojave.


Predmet razmatranja odnosi se na postojeći (klasičan) šumski fond.


* Pod rentom, koja treba da pripadne zajednici, u ovom razmatranju se podrazumijeva
apsolutna i diferencijalna renta I, Uostalom, čini se, da ni ne postoji objektivna
mogućnost izračunavanja dif. rente II u ekspl. klasičnih šuma u našoj zemlji.