DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Na pojedinim površinama u sloju drveća gotovo potpuno prevladava poljski
jasen. Ponegdje sastojina pokazuje potpuno mješoviti sastav.


Sloj grmlja prosječno pokriva 1—-3% površine. Izuzev vrsta drveća tvori
ga poneka velika žutikwka (Genista elata), glogovi (Crataegus monogyna i C.
oxyacantha), kurika (Evonymus europaea), svib (Cornus sanguinea), krkavina
(Rhamnus cathartica), trušljika (Rhamnus frangula) itd.


Sloj prizemnog rašća izgrađen je od brojnih vrsta. Prosječna pokrovnost
iznosi 80—100%. Sa stalnim prisustvom i sa velikom pokrovnošću ističe se:
Cafex remota, Ranunculus ficaria, Athyrium filfcs femina, Myos\otis palustris,
Ajuga reptans, Ranunculus repens, Cardamine pratensis i dr. Posljednja spomenuta
vrsta, livadna režuha, česfc> u ranoproljetnom aspektu posve dominira
i svojim bijelim cvjetovima ukrašuje velike plohe. Lokalno, u pojedinim šumskim
predjelima, dominacija te vrste siguran je indikator staništa opisivanog
tipa. Čest je i facies sa vrstom Ranunculus ficaria. Sloj mahovina pokriva prosječno
0—5%. U njem s najvećom stalnošću pridolazi vrsta Catharinea undulata.


Floristički sastav i sociološke značajke prikazane su na priloženoj tabeli.


Iz tabele vidimo´, da se tip šume sastoji iz sociološki i ekološki tri različite
grupacije.


Foto 2. Šumarilja Lipovljani. Zilište običnog graba. Foto: Glavač