DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 12     <-- 12 -->        PDF
O VLAŽNOM TIPU ŠUME HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOG GRABA


(Querceto — Genistetum elatae Horv. carpinetosum betuli subas. nov.)


Ing VJEKOSLAV GLAVAC


UVOD
OGROMNE POVRŠINE šuma u nizinskim područjima Posavine i Podravine
izgrađene su od hrasta lužnjaka u nadstojnoj i obično-g graba u pcdstojnoj
etaži. Usprkos velike jednolikosti ovih šuma u izgledu i građi, u ekološkom,
florističkom i šumsko-gospcdarskom pogledu nisu one jedinstvene. Analiza
pokazuje, da se spomenute šume bezuvjetno^ moraju raščlaniti na dvije fitocenoze.
Jednu od njih, koja nastanjuje povišene i nepoplavne položaje, grede,
opisao je Horvat još 1938. god. pod imenom Querceto-Carpinetum croaticum
subas. ruscetosum acuti. Drugu, koja zauzima vlažnije položaje (vidi fot. br. 1),
opisujemo ovdje prvi put pod imenom Querceto-Genistetum elatae subbas.
carpinetosum betuli, odnosno^ »vlažni tip šume hrasta lužnjaka i običnog graba-«.


RASPROSTRANJENJE
Vlažni tip šume hrasta lužnjaka i običnog graba rasprostranjen je na velikim
površinama u nizinskim dijelovima Posavine i Podravine. Katkad pokriva
suvisle površine od više desetaka hektara, a katkad razvijen je na manjim površinama,
koje su čas u širem, čas u užem pojasu uklopljene između suhih i nepoplavnih
greda, te močvarnih ili poplavnih područja. Od Siska do Spačve, od
Varaždina do- Osijeka nalazimo je kao jednu zakonitu, zbog sličnih životnih
uvjeta ponavljanu grupaciju šumskog raslinstva, koja s obzirom na površine
koje zauzima, specifičnu ekologiju, floristički sastav, te šumsko-gospodarsko
značenje, nesumnjivo ima svoju individualnost.


ŽIVOTNE PRILIKE


Vlažni tip šume hrasta lužnjaka i običnog graba nastanjen je unutar i izvan
poplavne zone. Unutar poplavne zone razvija se na ocjeđitim površinama kratkotrajno´
poplavljanim. MnogO´ veće površine pokriva izvan poplavne zone na
mokrim ravnima i reljefno slabo> izraženim gredama na tzv. vlažnim gredama,
koje stoje pod snažnim utjecajima podzemne vode. Ekološki pojam »vlažna greda
« uveo je i objasnio Dekanić (1959). Njegova istraživanja podzemne vode na
tim staništima u Lipovljanima pokazuju, da je razina podzemne vode u jesen,
zimi i proljeće veoma visoka, te da dopire 10—20 cm ispod površine tla. U ljeti,
u sušnom periodu, spušta se na dubinu od 4 metra. Prosječni godišnji vodostaj
nalazi se na dubini od 2 metra. (Vidi graf. 1)


Tip tla predstavljen je vlažnim varietetima pseudogleja i prelazima prema
mineralnc-močvarnim tlima. U njihovom teksturncm sastavu najčešće pre