DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 8     <-- 8 -->        PDF

OVISNOST PROMJERA di.s JELE I SMREKE O ŠIRINI KROŠNJE
I VISINI STABLA


Dr ZDENKO TOMASEGOVIC


ODNOS DIMENZIJA KROŠNJE i prsnovisinskog promjera debla (di,s) ZSLnima
šumarsku nauku.


Aerofototaksacijsko određivanje đi,s srednjeg stabla sastojine, debljinske
strukture sastojina, procjena boniteta stojbine ili drvne mase većih, po starosti
jednoličnih šumskih kompleksa (postojećih ili posječenih, ali sadržanih na
aerosnimcima) pretpostavlja poznavanje navedenog odnosa.


U nauci o uređivanju šuma iznosi se metoda određivanja normaliteta u
srednjoj i prebornoj šumi na osnovu broja stabala pojedinih debljinskih razreda.
Ta se metoda temelji na kvantitativno definiranom odnosu širine krošnje
i promjera đi,s [3].


Naša dosadašnja istraživanja [5] u pogledu posrednog određivanja di,s govore
o tome da je za to određivanje svrsishodno da se u korelacione odnose
uvode kao nezavisne varijable prosječna širina krošnje (D) i totalna visina
stabla (v). Različite visine stabala, uz inače iste okolnosti, kod iste širine krošnje
i obratno indiciraju različite stojbinske bonitete dakle i različite đi,s. O tome
govori i odgovarajuća interpretacija numeričkih podataka prirasno prihodnih
tablica.


U našem radu prikazani odnosi rezultat su terenskih opažanja u području
Male Kapele TJSL jelu i smreku pod različitim okolnostima tako, da su isti dobiveni
u uglavnom prosječnim iznosima.


I


U god. 1954. izvršena su tokom VIII. i IX. mjeseca na području M. Kapelerazmjerno opsežna terenska mjerenja na stablima jele (Abies alba) i smreke
(Picea excelsa) s ciljem da se dođe do podloga za određivanje korelacionog odnosa
između prsnovisinskog promjera debla s jedne i dimenzija krošnje i visine
stabla s druge strane.1 Ta su mjerenja obavljena za jelu u gospodarskim šumama
(Aćimovac, Bršljanovica, jugoistočni dijelovi V. Titre), te za jelu i smreku
u šumama gdje se manje zapaža utjecaj čovjekova gospodarenja (bliža i
dalja okolica Corkove uvale u Nacionalnom parku »-Plitvička jezera-«).


Ukupno je izvršeno opažanja na 2.040 stabala jele i 1.273 stabla smreke.
Izvan Nacionalnog parka izvršena su mjerenja na 74 smrekova stabla.


Nadmorske visine predjela u kojima su vršena mjerenja kreću se za jelu
od 700—1000 m sa ekspozicijama S, SO, SW i O, te za smreku u visinama od
WO do 900 m uglavnom zapadnom ekspozicijom.


1 Kod tih mjereaja surađivao je s autorom ing. Ante Buäljeta (tada apsolvent Šumarskoj
fakulteta).


254