DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Nada U i dl: Zaštita bukovih trupaca protiv
zagušivanja. — Novi pronalasci i postupci.


5/6 1981 .— Dr ing. Ivo Opačić: Istraživanje
hrastovme za proizvodnju kvalitetnog
tanina. — Termički postupci kod
lakiranja drva. — Ing. Marian Szydlow sky:
Savremena fabrika namještaja iz
savijenog drva u Poljskoj.


HORTIKULTURA — Zagreb
2/1960. — Dr Zeljko Kovačevi ć:
Borov prelac, štetnik borova u Primorju.


— Prof. ing. Petar Matković: Lemprika,
najljepši ukrasni grm jugoslavenskog
primorja. — Ing. Ratko Kevo : Donesen
je Zakon o zaštiti prirode NR Hrvatske.
3/4 1960. — Prof. dr Milan Anić: Perućica,
naš najveći prašumski rezervat. —
Marijan Kriglović: Stari perivoji varaždinskog
kotara.


PRIRODA — Zagreb
1/1961. — Ljubica Salković: Gajenje
ljekovitog bilja u našoj zemlji.
2/1961, — Prof, dr Fran Kušan: Sto
je naročito u biljnom svijetu Grčke. —
Jov. F. Trifunoski: Nomadski stočari
u Makedoniji. — Dr Josip Kovačevi ć:
Primjeri alelopatije kod biliaka. — Novi
opasni korov u tropima. — Sadanje stanje
šumskog fonda.
S/1961. — Ante Tadić : Uništavanje i
zaštita prirode. — Fruška gora proglašena
nacionalnim parkom. — P-c: Povećanje
šumskog područja u Britaniji.
4/1961. — Dr Josip Kovačević: O
mediteranskom području uopće, a posebno
o našem mediteranskom pojasu. —
P-c: Biljni atlas Britanije. — Nacionalni
parkovi Novog Zelanda.


VJESNIK — Zagreb
1/2 1961. — Ing. Petar Dragišić:
Problem njege šuma u NR Hrvatskoj. —
Ing. Dušan Srđić : Značaj grmlja sa šumarskog
i lovačkog gledišta.
3/4 1961. — Ing. Bernard H ruska:
Proizvodnja sadnica četinjača. — Ing.
Mirko Mužinić: Šumarstvo na Kršu
(referat na sastanku šum. inspektora NR
Hrvatske).
5/7 1961. — Dr Slavko Komar: Novi
zakon o šumama. — Ing. Mladen N o v aković
: Nova organizacija i smjer gospodarenja
u šumarstvu. — Ing. Jerko K ahler
: Nagrađivanja po kompleksnom učinku.
— Iz diskusije druga Knebla , sekretara
šumarstva NRH na plenumu šum.
gospodarstava dne 30. III. 1961. u Zagrebu.


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana


1/2 1961. — Ing. Miran Brinar: Načela
i metode kod odabiranja sjemenskih


sastojina. — Ing, Marijan Savelj : Topolin
moljac. — Ing. Stanko Tumpej :
Odnos između biološkog i kemijskog načina
suzbijanja štetočina u USA.


3/4 1961. — Prof. ing. Ivan Kiemenčić:
Rubne linije i njihovo značenje pri
gradnji šumskih cesta. — Ing. Marijan
Savelj : Mehaničko-biološki način suzbijanja
borovog savijača. — Ing. Amer
Krivec : Iskustva sa traktorima tipa
»Ferguson« pri iskorišćavanju šuma. —
Ing. Vlado Jenko : Krčenje šuma.


5/6 1961. — Ing. Anton Knez : Melioracija
grmlja u šumoprivređnom području
Gornji grad u svrhu pretvorbe u ekonomske
šume. — Ing. Vladislav Beltram:
Konac augusta je pravo vrijeme za sječu
bukve. — Prof. Milan Piskernik: Osnovi
istraživanja šumskih zajednica i staništa
u svijetu. — Ing. Vlado Jenko :
Francuska metoda introdukcije četinjača u
šume listača.


TOPOLA — Beograd


151/1961. — Prof. dr W. Wettstein:
Neka razmatranja o oplemenjivanju drveća.
— Jaroslav Kud era: Korišćenje
drvnih masa u industriji celuloze i papira.
— Ing. S. J ova novi ć: Dejstvo nekih
herbicida na važnije korove u populikulturi.
— Ing. I. Herpka : Nova pojava
odumiranja kore na topolama. — Ing.


P. Vujić i ing. I. Jodal: Suzbijanje
malog topolinog staklokrilca primenom
metode ubrizgavanja. — Ing. D. Bura :
Topole i četinari brzog rasta u Italiji. —
Ing. V. Vasić: Za i protiv topola u Italiji.
17/18 1961. — Ing. M. Milovanovič:
Podaci o uspevanju nekih italijanskih klonova
topola u Donjem Podunavlju.


19/1961. — Prof. dr Anatolij V. Alfo
e n s k i j : Dostignuća u selekciji šumskih
vrsta u SSR-u. — Dr Mirko V i d aković
: Podizanje semensklh plantaža
šumskog drveća.


20/21 1961. — Ing. Lajoš 2 u f a: Gajenje
topola u drvoredima. — Prof. Valentino
M orani : Bubrenje inđustriiskog
drveća. — Ing. Dimitrije Bura : Gajenje
brzorastućih vrsta drveća u istočnoevropskim
zemljama,


ZAŠTITA PRIRODE — Beograd


18/19 1960. — Dr Mile Janković:
Šumska vegetacija munike na Metohijskim
Prokletijama i potreba niene efikasne
zaštite. — Dr S. M a t v e j e v: Kada
sitne ptice najviše koriste šumi. — Ing.
Stevo Kolarović: Prilog poznavanju
nalazišta Pančićeve omorike u Srbiji.


». K.