DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Ing. Braniglav Pejoski : Neki podaci o
smolarskim ogledima u Francuskoj.


5/6 1961. — tog. Dorđe Panić: O prirastu
breze i strukturnim elementima brezove
sastojine. — Ing. Dragoljub Tri f unović
: Jedan novi metod za izradu tablica
prinosa i prirasta za jednodobne sastojine
duge ophodnje. — Dr ing. Ivan
Soljanik : Proizvodnja sadnica od nedozrelog
semena. — Ing. Milutin Jova nović
: Izdvajanje semenskih sastojina


— prva laza u radu na oplemenjivanju i
selekciji šumskog drveća. — Ing. Nenad
Prokopljević: Ekonomika šumskih
gazdinstava u svetlosti jednog referata. —
Ing. Slavko Jovanović: Šumske plantaže.
7/8 1961. — Ing. Rajica D e k i ć: Povodom
dvadesetgodišnjice Narodne revolucije.
— Dr Slavko Komar: Novi zakon o
šumama. — Dr ing. Slobodan Gavrilović:
Studija o primeni retardacionih sistema
za borbu sa erozijom i buiičnim tofcovima.
— Ing. Zivorad Radovan o-
v i 6: Kadrovi u šumarstvu BiH sa aspekta
ekonomike i proizvodnosti rada. — Dr
ing. Milan D u d i ć: Neki biološki činioci
u povišenju lučenja borove smole.


LES — Ljubljana


1/1961. — Ing. Adolf Svetličič: Razvitak
drvarske industrije u Sloveniji u
razdoblju 1961—1965. — Ing. Ilija Devic :
Postupak pri površinskoj obradbi pokućstva
u USA. — Polde Pristavec: Lakiranje
pomoću prelijevania laka stroiem.


— Rudi Kremesec: Naprava za duvanje
u kotlarnici tvornice pokućstva »Stol«
u Kamniku. — Ing. Alojz Vovnik; Naputak
za praktičnu primjenu Pristerove
naprave za kružne pile.
2/1961. — Ing. Adolf Svetličič: Razvitak
drvarske industrije u Sloveniji u
rađoblju 1961—1965. — Vladimir L e š n i k:
Položaj naše drvarske industrije u novom
privrednom sistemu. — Društvene vijesti.


— Izvaci.
3/4 1961. — Ing. arh. Niko Kralj: Procjena
pokućstva prema upotrebnoj, estetskoj
i gospodarskoi vrijednosti. — Ing. Miloš
Slovnik : Opskrba drvarske industrije
Slovenije sirovinom. — Ing. Viktor
Rebolj : O rekonstrukciji pilana. — Ing.
Branko Sinkovec : Polyestemi lakovi i
njihova upotreba. — Roman Dekleva :
O umietnom sušenju lakova. — Ing. Franc
Fl ah: O upotrebi tvrdih metala kod strojeva
za rezanje drva. — Ivan D o v ž a n:
Novosti na rjođručju mašina za preradbu
drva. — Polde Pristave: Bolie radne
metode — manji oroizvodni troškovi. —
Andrej Česen : Škola i naobrazba u poduzeću
jedinstven je proces.


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


1/2 1961. — Salem Ćerić: Proces
uključivanja šumarstva u privredni sistem
ne smije omesti izvršavanje naših redovnih
zadataka. — Ing. Aleksej Postni k
o v: Realne mogućnosti mehanizacije rada
pri iskorišćavanju šuma. — Ing. Aleksandar
P a n o v i ing. Dušan T e r z i ć:
Osiguranje nove sastojine crnog bora preduslov
je i za racionalno iskorišćavanje
stare sastojine. — Ing. Karlo F i c e: Ceeidomya
baeri, nova štetočina borova. —
Ing. Vladislav B e 11 r a m: Zaštita bilja
od bolesti i mraza. — Ing. Emil G e o r-
g i j e v i ć: Značajni problemi zaštite šuma
u Zapadnoj Njemačkoj. — Dr Pavle
Fukarek : Šumarsko-botanička ekskurzija
kroz francuske Alpe i Centralni masiv.
— Ing. Fazlija Alikalfić: Osvrt
na naučni sastanak na Šumarskom fakultetu
u Hann. Mündenu. — Stručni doprinosi:
Lj. Gavran i M. Siso je vi ć, N.
Bojadžić, M. Ostojić, V. Jeličić
i S. Vučijak, D. Terzić, K. F i c e, P.
Fukarek.


3/4 1961. — Ing. Mirko Sučevi t:
Sprovođenje reorganizacije šumarstva u
NR Bosni i Hercegovini. — Ing. Vladislav
Be l tram : Sječa bukve krajem augusta.


— Dr Konrad P i n t a r i ć: Uzgoj sadnica
u posudama. — Dr ing. Milorad Jovan čević
: Prirodna nalazišta crnog bora na
Korčuli. — Ing. Niko Popni kola i ing.
Aleksandar 11 i ev s k i: Neki varijaciionostatistički
podaci o semenu molike sa planine
Perister u NR Makedoniji. — Radomir
Lakušić : Prilog poznavanju rasprostranjen
ja vrste Mynicaria germanica
Desv. (Tamarix germanica L.) u Crnoj
Gori i Srbiji. — Ing. Emil Georgijev
i ć: Korišćenje korisnih šumskih mravi
i ptica kao regulacionih faktora u zaštiti
šuma u Zapadnoj Niemačkoj. — Stručni
doprinosi: Fukarek, Đikić. Panov, Tucakov,
Milenković, Cupić-Miljak.
DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


1/2 1961. — Razvoj proizvodnje i snabdijevanje
domaćeg tržišta suvremenim namještajem.
— Prof. dr Juraj Krpan :
Čvrstoća lijepljenja stolarskih ploča. —
Ing. Stanko Bađun : Iskorištenje sirovine
u industrijskoj proizvodnji bačava. —
Ing. Erich Lechpammer: Transportni
problemi skladištenia u drvarskoi industriji
— Prof. dr Roko Benić: Odiel za
drvo Tehonološkog instituta u Kopenhagenu.


3/4 1961. — Osvrt na izvoz namještaja
iz Jugoslavije. — Ing. Zvonko E 11 i n g e r:
Mjere za unapređenje unutrašnjeg transporta
kod finalne prerade drva. — Ing.