DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Pok. HUGO KELLNER


Dana 3. XII. 1960. godine smrtno je
stradao na dužnosti šumarski tehničar
HUGO KELLNER u svojoj 66. godini života.


Rođen je 3. XI. 1898. u Torjancima, županija
Baranja, kao sin šumara. Osnovnu
školu završio je u Torjancima, a građansku
školu polazi i završava u Siklošu 1911.
godine. Iste godine uposlio se je kao šumarski
vježbenik na kneževskom vlastelinstvu
Schamburg-Lippe u Dardi, koje
mjesto napušta nakon dvije godine, jer se
upisuje u kr. nad. šumarsku stručnu školu
u Vadasizerdö, koju završava 1915. godine.
Iste godine pozvan ie na odsluženje
kadrovskog roka, pa tekar 1919. godine
bude nakon završetka rata otpušten.


Neposredno nakon toga stupa u službu
kod Baranjske banke d. d. u svojstvu vodi


DOMAĆI STRUČNI ČASOPISI


ŠUMARSTVO — Beograd


1/2 1981. — Ing. Miomir N ik o 1 i ć: Hidrotermička
priprema drveta za izradu
furnira. — Ing. Zora Lazarević, ing.
Mladen Korać i ing. dr Milovan G a-
j i ć: Izvesna zapažanja pri primeni nekih
načina setve kod kiselog drveta (Ailanthus
glandulosa). — Ing. Slavko Jovanović:
Šumske plantaže. — Ing. Đorđe J o v i ć i
ing. Miloš Jevtić : Sa studijskog putovanja
po Italiji.


telja skladišta, no ovo mjesto napušta nakon
godinu dana radi likvidacije robnog
odjela te banke. 1920. godine stupa u šumarsku
službu na bivšem vlastelinstvu
grofa Majlata u Donjem Miholjcu u svojstvu
podšumara, gdje ostaje sve do početka
1928. godine, kada prelazi u službu
biv. I-stolnom kaptolu u Zagrebu sa sjedištem
u Varaždinskim Toplicama u svojstvu
upravitelja šuma za šume posjeda Varaždinske
Toplice.


Upravu nad ovim šumama vodi sve do


24. IV. 1946. godine, kada je postavljen po
N. O. Kotara Novi Marof za kotarskog šumarskog
referenta, kasnije bude odavle
premješten u šumarski odsjek N. O. K. Varaždin,
zatim u Kotarsko-šumarsko poduzeće
Varaždin, a likvidacijom tog poduzeća
prelazi u službu kod osnovane Samarije
Varaždin u svojstvu šumarskog tehničara
i voditelja ispostave Varaždinske Toplice.
Smrt ga je zatekla na dužnosti revirnika,
šumskog revira Varaždinske Toplice.
Neposredno pred smrt umirovljen je,
no i dalje radi kao honorarni službenik.


Sa pokojnim izgubilo je šumarstvo Hrvatskog
Zagorja najstarijeg službenika i
neobično cijenjenog i voljenog kolegu. Vrlo
dobar stručnjak, a iznad svega revan,
marljiv i požrtvovan službenik posvetio je
čitav svoj život njemu toliko dragoj šumarskoj
struci.


Njegova marna ruka i briga stvorila je
danas lijepe i vrijedne šume i crnogorične
kulture, koje će u budućnosti biti ponos
i materijalna baza šumarstva ovog dijela
Zagorja.


Neumoran kroz čitav život nije dospio
užiti toliko zaslužen mir i odmor, pa ga i
smrt zateče na radu.


Vrlom kolegi neka bude trajan spo


men.


Ing. Franjo Lampi


3^4 1961. — Ing. Slobodan C u r č i ć: Izgradnja
fabrika ploča iverica u Plevljiina
i Mojkovcu. — Ing. Nikola Simu n ović:
Približna procena godišnjih nanosa
koji će gravitirati budućim akumulacijama
HE Grabovce i HE Solakovac. — Dr
ing. Žarko M i 1 e t i ć: Dalji prilog metodici
određivanja zapreminskog prirasta.


— Stanislav Šabinski : Jedan centar
šum. i drv. politike osnovni uslov za unapređenje
drv. inđ. u NR Poljskoj. — Dr
321