DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 74     <-- 74 -->        PDF

NEKROLOZI


Ing. Aleksandar Böhm


(4. X 1928. — 24. VI 1961.)
Iz naših je redova neočekivano nestao
jedan mladi stručnjak, pun želje za radom
tokom svog kratkog života, ing. Aleksandar
Böhm.


Rođen je u Celju 4. X 1928. Gimnaziju
je svršio u SI. Brodu i Zemunu, a Šumarski
fakultet u Zemunu 1991. g. Još za vrijeme
studija zanimao se za struku, kojoj
se kasnije posvetio — fitopatologiju, te
je završivši studije ostao kod prof. Josifovića
dvije godine na specijalizaciji. God.
1955. dolazi u Institut za šumarska i lovna
istraživanja u Zagrebu, gdje kao fitopatolog
radi na zaštiti šuma na području NRH.
Zatim odlazi iz Zdravstvenih razloga ü
praksu na kotarsku upravu za šumarstvo
u Novu Goricu kao referent za zaštitu i
uzgoj šuma. Za asistenta u Zavodu za zaštitu
šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
za predmet fitopatologij a, izabran je
poč. 1969. god, te je na toj dužnosti ostao
sve do svoje nenadane i tragične smrti.
U god. 1960. bio je na tromjesečnoj specijalizaciji
u Z. Njemačkoj.


Pok. ing. A. Böhm je tokom svog relativno
kratkog života i rada objavio niz
vrijednih naučnih i stručnih radova, ođ
kojih su neki vrlo vrijedni i za praksu.
Naročito se je istakao radovima na primjeni
herbicida u šumarstvu, te je svojim
zalaganjem i postavljanjem terenskih pokusa
mnogo doprinio, da su i u našu
praksu brzo ušle nove metode borbe protiv
korova i novi načini njege mladika,
te čišćenja i proreda.


U svom radu posvetio je ing. A. Böhm
naročitu pažnju problemima brijesta, te
je započeo sa izdvajanjem preživjelih
brijestova u spačvanskom bazenu, sa ciljem
da utvrdi da li su otporni na holandsku
bolest. Isto je tako istraživao problem
truleži poljskog jasena tog područia. Nažalost,
uslijed nenadane smrti, radovi IU
ostali nedovršeni.


U želji za stvaranjem, za radom, izgarao
je njegov podmuklom bolešću, oslabljeni
organizam. Njegove su misli bile
uvijek pune planova o budućem radu i o
proširenju radova i zadataka, u cilju boljeg
poznavanja fitopatoloških problema
iz zaštite šuma, a u svrhu unapređenja
šumarstva. Ta silna želja za stvaranjem
i pronalaženjem novih rješenja u pitanjima
zaštite šuma iscrpljivala je njegov
i onako slabi organizam, iako ni pok. ing.
Böhm, ni mi svi nismo bili dovoljno svijesni,
što je dovelo do tragičnog i neočekivanog
završetka.


Nenadanom smrću pok. ing. Aleksandra
Böhma gubi naše šumarstvo općenito,
a posebno Šumarski fakultet u Zagrebu,
jednog vrijednog suradnika i to s područja
gdje će nam njegov rad najviše nedostajati.
Isto tako gube i naše društvene
organizacije, posebno Šumarsko društvo,
vrijednog saradnika i aktivnog člana.


Pok. ing. Aleksandar Böhm ostat će
nam svima u trajnoj uspomeni. On je svojim
radom doprinio napretku šumarstva,
a time i napretku zajednice i društva. Rezultati
njegova rada na području zaštite
šuma ostat će i iza njegove prerane smrti,
dapače, možemo sa sigurnošću reći, da će
se primjena herbicida širiti sve više. To će
biti najljepša uspomena na koristan život
i rad pok. ing. A. Böhma.


Neka je slava pok. ing Aleksandru
Böhmu!


Dr J. Kišpatić