DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 73     <-- 73 -->        PDF

žiti stručnjaka koji će «e posebno brinuti


o stručnoj štampi.
Osim toga trebalo bi za Šumarski list
daleko više nego dosad prikupljati aktuelne
članke, društvene vijesti f saopćenja
iz svakodnevne prakse. Ovo tim više što
će se Šumarski list reorganizirati i imat će
posebne redakcije za pojedine rubrike. Na
taj način predusret će se i prigovorima da
Šumarski list donosi pretežno naučne
članke.


Pošto je time bila završena diskusija o
izvještaju rada Saveza, drug B. Prpić, član
verifikacione komisije izvjestio je da
skupštini prisustvuje 115 opunomoćenih
delegata Šumarskih društava kotara, čime
je bio osiguran kvorum za rad skupštine
i donašanje zaključaka.


Predstavnik komisije za zaključke drug
Ante Lovrić čita prijedlog o zaključcima
skupštine što skupština jednoglasno prihvaća.
Zaključci će se još konačno redigirati
i zatim objaviti u Šumarskom listu.


Tajnik Saveza izvjestio je da je prijedlog
za izbor zaslužnih članova Saveza bio
iznesen pred Plenum od 25. IV. 1961. god.
toč. 4b. Plenum je međutim zaključio da
Šumarska društva kotara ponovo razmotre
svoje prijedloge za izbor zaslužnih
članova Saveza i iste dostave izvršnom odboru
Saveza. Izvršni odbor Saveza nakon
svestranog ispitivanja uvjeta za izbor zaslužnih
članova prema čl. 3 odnosno Pravilnika
i kloneći se za prvi izbor masovnosti,
zaključio je, da se za zaslužne članove
predlože: Crnadak ing. Milan, Cmelik
ing. Vilim, Draščić Ivan, Giperborejski
ing. Boris, Korošec ing. Mijo, Lončar ing.
Ilija, Podhorski ing. Ivo, Sarnavka ing.
Roman i Šnajder Franjo. Kod toga je naglašeno
da i skupština Šumarskog društva
kotara može isto tako prema prijedlogu
izvršnog odbora Šumarskog društva općine
ili kotara izabrati počasne i zaslužne
članove Šumarskog društva kotara.


Nakon što je tajnik Saveza obrazložio
kratku biografiju i zasluge predloženih zaslužnih
članova, zamolio je skupštinu da
odluči o njihovom izboru. Skupština jednoglasno
i s velikim odobravanjem prihvaća
prijedlog o izboru sviju imenovanih
stručnjaka za zaslužne članove Saveza
ŠDH. Najstariji zaslužni član ing. Vilim
Cmelik srdačno se zahvalio na priznanju
i časti, koja je iskazana njemu i ostalim
izabranim stručnjacima za zaslužne članove
Saveza.


Izvjestitelj kandidacione komisije drug


R. Mott iznosi prijedlog o izboru predsjednika
Saveza i to u ličnosti prof. dr. ing.
Milana Androića. Za članove upravnog odbora
predložio je: Cvitovac ing. Vjekoslava,
Čop ing. Bogumila, Fašaić ing. Vida.
Gregić ing. Marka, Lukšić Iliju, Mačešić
ing. Bozu, Mott ing. Ralu, Sekalec ing.
Zeljka, Zivković ing. Vilima i Zukinu ing.
Ivicu.


Za članove nadzornog odbora: Dragišić
ing. Petra, Peternel ing. Josipa i Potočić
dr. ing. Zvonka. Pošto nije bilo druge
liste za izbor članova novog upravnog i
nadzornog odbora stavljen je ovaj prijedlog
kandidacione komisije na glasanje.


Skupština je aklamacijom prihvatila
kako izbor predsjednika tako i članova
novog upravnog i nadzornog odbora Saveza
ŠDH.


Prof. dr. ing. Milan Androić srdačno se
zahvalio u svoje ime i u ime izabranih
članova upravnog i nadzornog odbora na
iskazanom povjerenju. Novi predsjednik
zamolio je podršku svih delegata u radu
Saveza, jer je samo uzajamnim drugarskim
radom moguće izvršiti opsežan plan.
rada Saveza. Ujedno je zahvalio bivšem
upravnom i nadzornom odboru na dosadanjem
predanom radu.


Pošto je bio iscrpljen raspored skupštine,
predsjednik Saveza zahvaljuje se delegatima
i zaključuje skupštinu.


Xni. IUFRO-KONGRES (International


Union of Forest Research Organisation)


U BEČU 1961.


Međunarodni savez šumarskih pokusnih
zavoda osnovan je 1891. Kongresi se
održavaju svake pete godine. Austrija je
bila prva zemlja u kojoj se nakon osnutka
održao kongres g. 1893., a nakon 10 godina
(1903) bila je opet domaćin. Za ovogodišnji
kongres očekuje se 500 delegata
iz 48 zemalja, a svi oni bit će podijeljeni
u ove sekcije: šumarska bibliografija, opći
utjecaj šume, istraživanja staništa, šumarska
botanika, uzgoj, zaštita, uređivanje,
ekonomika šumarstva produktivnost
rada i tehnička upotreba drva.


Zadatak je kongresa da izmijeni naučna
i praktična iskustva na području šumoprivrede
i drvarske industrije, da produbi
osobni kontakt među istraživačima
sviju zemalja i saradnju sa međunarodnim
organizacijama (npr. sa FAO) i da
delegati dobiju time poticaj za izgradnju
šumoprivrede u vlastitoj zemlji.


Austrijski će šumari vjerojatno iznijeti


svoje posebne probleme (zagrađivanje bu


jica, lavina, gradnju žičara i šumskih pu


tova, tehniku rada, probleme planinskih


šuma itd.) što će se tretirati na kongresu,


a naročito na ekskurzijama, koje organi


zira dr. ing. Heinz Dirnberger izasla


nik Ministarstva poljoprivrede i šumar


stva.


Tri odvojene ekskurzije (uzgoj, zašti


ta i tehnika) prokrstarit će od 18 do 29


septembra kroz šume Austrije. Osim toga


posjetit će i škole i tvornice. Đ. K.


»19