DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Korištenje dvorane:
za potrebe šumarstva i drvne industrije
dnevno na Din. 2.000.ostali
na , 8.000.


e) Ing. Šerbetić čita izvještaj nadzornog
odbora i odaje priznanje financijskom
rukovodstvu.


Svi izvještaji primljeni su jednoglasno.


Pod točkom S »Razno«.


— Ing. Petar Nežić, tajnik Šumarskog
kluba Ogulin, saopćuje da će se osnivačka
skupština Šum. društva — Ogulin
održati 6. V 1991. u Ogulinu.
Uzima se na znanje.


— Ing. Ante "Tomašević, tajnik S. D.
Split govori o osnivanju poljoprivrednog
fakulteta u Splitu, koji bi se navodno trebao
smjestiti u sadašnjoj Šumarskoj školi
za krš. Smatra da objekti šumarske škole
trebaju i nadalje služiti šumarstvu i apelira
na plenum i rukovodstvo Saveza da
se u tom smjeru zalažu kod Sekretarijata
2a šumarstvo i kod komore.
— Drug tajnik Saveza napominje da je
moralna obaveza Š. D. da podupiru razvoj
i raspačavanje stručne štampe. Navodi
napose 3 publikacije: Razvitak šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije, materijale
sa kongresa na Bledu i one sa Savjetovanja
o Kršu, koje su odštampane u većem
broju primjeraka i nisu još sve raspačane.
Moli izaslanike Š. D., da ove publikacije
preporuče ne samo stručnim, već i javnim
knjižnicama, te bibliotekama osmogodišnjih
škola, drugih stručnih škola a napose
gimnazijskim. Potonje i stoga, što se
danas odabiru maturalne teze i iz oblasti
šumarstva i drvne industrije, a učenici
ne mogu pribaviti potrebnu literaturu.
Popust koji se daje za raspačavanje
ovih knjiga ostaje Š. D., što više i pojedincima
ako se založe za raspačavanje.
Jednako se preporuča raspačavanje Bibliografije
(I i II), kao i knjige »Prvo jugoslavensko
savjetovanje o zaštiti Suma«.


Po prednjem dostavit će se poseban


raspis kotarskim društvima.


Nakon iscrpljenog dnevnog reda, pred


sjednik zaključuje plenum u 14. 20 sati.


ZAPISNIK


13. sjednice Upravnog odbora Saveza
S. D. H. održane 31. V ISei.
Prisutni: Androić, Lulić, Lacković,
Zunko, Spiranec, Peternel, Štetić, Potočić,
Babogredac, Mačešić, Horvat.


Predsjednik Androić predlaže dnevtai
red (primljen):


1. Obavještenja
2. Pripreme za 82. red. god. skupštinu
Saveza
3. Razno
Ad 1.) Predsjednik Androić upoznaje
članove odbora 0 toku XIX Plenuma Saveza
ITŠIDJ u Kragujevcu, zadržavši se
posebno na izlaganju svečanog dijela Plenuma,
posvećenog 20-god. oslobodilačke
borbe, i posjeti spomen-groblja (33 masovne
grobnice) kragujevačkih žrvata. Nakon
toga iznosi stručno-društveni sadržaj
rada Plenuma, koji će biti objavljen u
štampi.


Tajnik izvještava Upravni odbor, da su
osnovana uglavnom sva kotarska šumarska
društva osim u Gospiću. Tajništvo se
obratilo na druga Ivicu Frana sa zamolbom,
da javi u čemu su zapreke za osnivanje.


Ad 2.) Zaključeno je, da se skupština
održi dne 20. VI s pozivom na početak rada
u 8 h. Prvi dio bi bio svečani dio s referatom
dr Androića povodom proslave
20-god. revolucije koji bi bio završen proglašenjem
počasnih članova i uručivanjem
diplome. Nakon toga bi delegacija položila
vijenac u društvenom Domu i na Mirogoju,
a kroz to vrijeme bi bio odmor.
Oko 10 h počelo bi stručno savjetovanje
s referatom ing. Kalera i pripremljenom
diskusijom. Ukoliko ne bi bilo izgleda da
se dovrši do 14 h, nastavilo bi se poslije
podne, a drugi dan ujutro održao bi se
poslovni dio u dvorani društvenog Doma s
delegatima. U protivnom bi se istog dana
poslije podne završio u društvenom Domu
i poslovni dio.


Treba unaprijed angažirati i odgovarajuću
dvoranu, možda veliku dvoranu u
Radničkom domu.


Nakon toga su raspravljeni prijedlozi
kotarskih društava za izbor poijaanih i
zaslužnih članova Saveza ŠDH. Uz ostale
kriterije prema Pravilniku za izbor,
Upravni odbor je postavio za ovaj puta
još dva kriterija:


I, Kandidati treba da budu oni naši
stariji stručnjaci, koji su već formirali
svoje sTiručne radove u manje-više konačnom
obliku u smislu svog »životnog
djela«.


II. Članove sadanjeg Upravnog odbora
ovaj puta ne treba predlagati za izbor
iako neki posjeduju sve propisane uvjete.
Osim toga je odlučeno, da se ne predlaže
veći broj kandidata.
Počasni članovi će biti proglašeni na
svečanom dijelu skupštine, dok će tajnik
predložiti izbor zaslužnih članova na poslovnom
dijelu. Predložit će se:


a) Za počasne članove:


1. Ing. Franjo Knebl
2. Dr Đuro Nenadić, prof.
b) Za zaslužne članove:
1. Crnadak ing. Milan