DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 59     <-- 59 -->        PDF

nakon reorganizacije stručnih organizacija
inženjera i tehničara. Time u _vezi
obrazlaže propise Statuta Saveza ŠDH.
Ističe da plenum treba riješiti mnoga pitanja
u vezi sa održavanjem 82. redovne
godišnje skupštine, i predlaže dnevni red:
Dnevni red I plenuma Saveza ŠDH


Prijedlog dnevnog reda:


1. Izvještaj o radu Saveza (daje tajnik)
2. Ing. Bogomil Čop: iznosi referat
»Uloga i aktivizacija inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije u izvršenju
petogodišnjeg plana i spro vođenju novih
privrednih mjera«.
3. Diskusija o radu Saveza i o smjernicama
za daljnji rad.
4. Poslovni dio:
a) Saziv 82. god. redovne skupštine
b) Prijedlog za izbor počasnih i zaslužnih
članova Saveza ŠDH
c) Osnivanje komisija
d) Završni račun IŠSO i proračun za


1961
e) Izvještaj nadzornog odbora


5. Razno
Nakon prihvaćenog dnevnog reda upoznaje
tajnik prisutne s propisima čl. 33 i
34 statuta Saveza ŠDH, koji se odnose na
sastav i nadležnost plenuma, te upoznaje
članove Plenuma sa dosadašnjim radom
Upravnog odbora Saveza.


Predsjednik napominje da će osnivanjem
radnih komisija i rad Saveza biti
efikasniji i plodniji. Napose ističe važnost
Komisije za produktivnost rada i za
obrazovanje kadrova. Time u vezi naglašuje
reformu studija na fakultetu. (3 stepena).
Plenum će možda biti pozvan da


o tome da svoje mišljenje. Sugestije naročito
za 1. etapu studija dobro će doći.
Komisija za štampu poboljšat će izdavačku
djelatnost Saveza; nadalje ističe koliko
se Savez zalagao napose za povoljno rješenje
o denacionalizaciji društvenog doma.
U drugoj točki dnevnog reda ing. Čop
iznosi svoj referat.


Nakon odmora prelazi se na diskusiju
ö radu Saveza i o smjernicama za daljnji
rad, kao i o referatu ;n.R. Čepa.


Ing. Lulić, u poduljoj diskusiji između
ostalog konstatira, da se sve naše privredne
organizacije nisu uklopile u nove mjere
i da je vrijeme, da se založimo za izvršenje
5-god. plana. Smatra, da su uslovi
šumarstva i drvne industrije za daljnji
njihov razvoj dosta nepovoljni, i da će u
cjelini biti manje sredstava za ulaganje
u šumarstvo nego do sada unatoč preuzetoj
eksploataciji šuma. Predlaže pođsticanje
industrije, da i ona učestvuje svojim
sredstvima na podizaneju sirovinske
baze.


Ing. Fašaić žali što nije sazvan Plenum
s ovakvim referatom prije nego što su donašani
5-god. planovi. Slaba povezanost
stručnjaka sa stručnim i društvenim organizacijama
nije omogućila, da oni kao
cjelina doprinesu onoliko, koliko su ođ
njih tražili općine i kotarevi. Naglašava,
da su se u manjim privrednim centrima
istakli klubovi kao pokretači nekih privrednih
akcija. Potrebno je osnivati opća
društva inženjera i tehničara, a u tom
okviru trebaju šumarska društva da budu
inicijator za perspektivni razvoj nesamo
šumske nego i ostale privrede.


Dr Androić napominje, da se povezivanje
pojedinaca s narodnim vlastima i
društvenim i političkim organizacijama ne
bi trebalo toliko vršiti po individualnoj
inicijativi nego u vidu članova i predstavnika
stručnih organizacija. Za afirmaciju
stručnih organizacija potrebna je masovnost
nastupanja, odnosno nastupanja u
ime masovnosti.


Ing. Zukina navodi, da ima klubova
koji su zadovoljili svojim radom, te je
klub dobivao i priznanja, premda se u početku
nailazilo na poteškoće. Ipak, postoje
problemi uključivanja u društvenu
aktivnost članova iz drvne industrije. Čini
se da je premalo razumjevanja jedne
strane za probleme koji postoje na drugoj
strani. Š. D. Varaždin je formiralo 4 komisije:
— za uzgojne radove i poljoprivredu;
— za kadrove (obrazovanje kvalificiranih
šumskih i drvnoind. radnika; —
za unapređenje drvne industrije i — za
unapređenje eksploatacije šuma. Postoji
nada, da će se time aktivirati više članova
u društvenom radu.


Ing. Dragišić ukaziujje na propuštene
mogućnosti suradnje stručnih organizacija
prilikom pretresa perspektivnih planova,
no možda da ima smetnji i na drugim
instituciama, kao što je na pr. način poslovanja
komore, koja se veže na pojedince
umjesto da se oslanja na organizaciju
kao cjelinu. Ukazuje na potrebu suradnje
šumarstva i drvne industrije u cilju sto
racionalnije prerade sirovina. Smatra potrebnim,
da Savez prati i pomaže rad
stručnih organizacija na terenu.


Ing. Čop obrazlaže svoj stav u referatu
i smatra, da se jedino aktivizacijom organizacija
na terenu može afirmiarti stručna
organizacija, a one svojom aktivnošću će
djelovati i na centar. U Savezu može nekolicina
dobro da radi, ali time neće biti
izvršen zadatak, ako se ne aktiviraju lokalne
organizacije.


Dr Potočić podvlači, da referat ing.
Čopa, ima svrhu, da ovaj prvi Plenum
Saveza zacrta smjernice rada svih naših
stručnih organizacija u NRH. Težište na


305