DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 58     <-- 58 -->        PDF

tori svih kurseva i seminara kod privrednih
organizacija i njihovih udruženja.


— Uspešno obrazovanje stručnih kadrova
za šumarstvo i dirvnu industriju
zahteva puno angažovanje i pomoć privrednih
organizacija, kako u pogledu organizacije
škola, izrade nastavnih planova
i programa, tako i u pogledu stvaranja
mogućnosti za praktičnu nastavu i proizvodnu
praksu učenika i studenata, a što
do sada nije bilo u dovoljnoj meri, pa se
negativno odražavalo kako na broj, tako
i na kvalitet školovanih stručnjaka.
U cilju stalnog praćenja savremenih
dostignuća koja se ne mogu uvek i u svim
slučajevima preneti na stručnjake iz prakse
kroz seminare i kurseve, potrebno je
razmotriti pitanje stručne štampe koja bi
bila pristupačna svima, a obrađivala bi
savremeua dostignuća u tehničkim rešenjima
i pružila mogućnost upoznavanja sa
savremnim zbivanjima socijalističkog društva,
razvoja privrede i društvenog upravljanja.


Potrebno je da se stručna javnost uporna
kako je došlo do ovih »Preporuka«.
Centralni odbor- SITŠIDJ uviđajući značaj
obrazovanja stručnih kadrova u šumarstvu
i drvnoj industriji i potrebu da
se ciljevi i zadaci Rezolucije SNS o obrazovanju
stručnih kadrova što bolje sagledaju
i što pravilnije rese u okviru ove
dve privredne oblasti, organizovao je savetovanje
na kome su razmatrani problemi
obrazovanja stručnih kadrova. Savetovanje
je istaklo veliki broj problema,
koji su nisu mogli u relativno kratkom
vremenu, koliko je savetovanje trajalo,
dovoljno da analiziraju, niti da se nađu
jedinstveni stavovi. Radi toga zaključci sa
savetoavnja, i pored velikog truda Komisije
za kadrove i školstvo C. O. SITŠIDJ
nisu mogli da budu prihvaćeni i da se kao
takvi predaju stručnoj javnosti. Za Savez,
kao organizatora Savetovanja važno
je da je uspeo da u rešavanju pitanja
obrazovanja stručnih kadrova mobilise
struku i da pokrene brojne i značanje probleme
koje treba u duhu intencija Rezolucije
SNS i potreba šumarstva i drvne industrije
rešavati u narednom periodu.


U ovakvoj situaciji bilo je potrebno da
Centralni odbor zauzme stav o osnovnim
pitanjima što ie i učinjeno donošenjem
ovih »Preporuka«. Kao što se iz samih
»Preporuka« vidi potrebno je da se nastavi
proučavanje svih problema u vezi sa
obrazovanjem stručnih kadrova u šumarstvu
i drvnoj industriji i da se na tome
angažuju sve naše društvene i privredne
organizacije, kao i zainteresovane ustanove.


Objavljivanjem ovog materijala želelo
se da se naša celokupna stručna javnost
mobilise za rešavanje najvažnijih problema
obrazovanja stručnih kadrova kako bi
se pomoglo našim školskim ustanovama u
njihovim nastojanjima i naporima da
obrazuju stručne kadrove koji će moći da
unapređuju i razvijaju šumsku privredu i
drvnu industriju. Savez će i dalje biti nosilac
ove akcije i na narednom XX Plenumu
Centralnog odbora razmotriće se
najaktuelniji problemi i organizovaće se
njihovo dalje proučavanje.


Ovom prilikom treba istaći i to da je
naš Savez jedini stručni Savez koji je organizovao
savetovanje o obrazovanju
stručnih kadrova, što predstavlja uspeh.
Savez inženjera i tehničara Jugoslavije u
maju organizovao je takođe Savetovanje o
obrazovanju stručnih kadrova za koje su
bila od velikog značaja naša iskustva.


Sekretar Saveza ITŠIDJ


Dr. Ljubomir Petrović,


ZAPISNIK
I plenuma Saveza ŠDH, održanom u
Zagrebu 25. IV 1961.


Prisutni:
Članovi upravnog odbora Saveza: Dr
Androić, dr Potočić, ing. Peternel, ing.
Lacković, ing. Čop, dr Dekanić, ing. Maćešić
ing. Sekalec, ing. Špiranec, i ing.
Žunko;
Članovi nadzornog odbora: ing. Šerbetić,
ing. Dragišić i ing. A. Horvat.
Predsjednici i tajnici Š. D. Kotara:
Bjelovar, Kutina, Nova Gradiška, Osijek,
Rijeka, SI. Požega Varaždin, Vinkovci i
Zagreb.
Od Š. D. Kotara Karolvac, Koprivnica
učestvovali su plenumu predsjednici društva
dok od Š. D. Kotara: Daruvar, Našice,
SI. Brod i Split tajnici, od Splita i
blagajnik ing. N. Vučetić (namjesto predsjednika,
odsutnog u inostransivu). Od
Šumarskog kluba Ogulin, učestvovao je
tajnik kluba ing. P. Nežić.
Plenumu nisu prisustvovali delegati S.


D. Kotara: Sisak i Virovitica, i delegat Š.
K. Gospić, niti su do početka plenuma
opravdali odsustvo.
Od gostiju prisustvovao je plenumu
izaslanik Šum. fakulteta Zagreb prof, dr
ing. Zdenko Tomašegović, a od Tvornice
papira — Zagreb, ing. Ivo Ođtrić.


Od Radio — Zagreba drug Mihovilović
Šime.


Predsjednik Saveza ŠDH otvara plenum
i pozdravlja prisutne goste i članove
plenuma. Naglašuje da je to I plenum