DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Zapaženo je međutim, da je ovaj bor
jako ugrožen od jedne parazitne gljive iz
familije Polyporaceae, koja izaziva
trulež u srži stabla. Prema karpoforama,
zaraza je konstatirana u okolici Dubrovnika
na potezu: Zaton—Orašac—Trsteno,
zatim, Lopud—Koločep—Lokrum. Prema
izgledu karpofora, ustanovljeno je da je
to Tra meteš pini (Broh) Fr. (2), odnosno
Xanthochrous pini (1). Evo


o tome nekoliko
podataka:
Karpofore su bez drške, vrlo tvrde i
ostaju dugo na stablu. Po površini su izbrazdane,
ispucale i obično su predvojene,
crne, a po obodu su otvorenije boje.
Pore su žute, nepravilnog oblika, relativno
krupne, tako da se lako vide i golim okom.
Dimenzije karpofora kreću se od 5—15 cm,
a često su na stablu dvije pa čak i više
njih.
Prema literaturi (1) ova se gljiva često
susreće na primorskom boru, kao i na drugim
četinarima, naročito na duglas-ieli.
Smatra se da u S. Americi ima oko 803/o
gubitka na duglaziji od ove gljive. To je
parazit rana, pa zato se čes*o javlia na
smolarenim borovima. Izaziva crvenu —
korozionu trulež, koia se ograničava sMtto
na srž stabla. Trulež se najviše širi longitudinalno
i najzad dobije izgled krupnog
oblika, u vidu izvjesnih koncentričnih krugova
ili prstenova. Zato se ova trulež naziva
»crvena prestenasta trulež« (2).
Općenito uzevši, ova bolest, sama po
sebi, ne bi pretstavljala izrazitiju opasnost
za život i opstanak zaražen;h stabala. Ovakva
stabla obično dosta dugo žive. Ali,
zbog truleži i postepenog slabljenja, bolesna
stabla jako su izložena štetama od
vjetra kao i štetama od insekata, što može
imati teških posliledica. Prema Androiću (4),
»zakonitost lančane reakcije u šumskoj
biocenozi dovela je do sekundarnih šteta


DRUŠTVENE VIJESTI


XIX PLENUM CENTRALNOG ODBORA
SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
JUGOSLAVIJE


U Kragujevcu 13. i 14. maja 1961. god.
održan je XIX Plenum CO SITŠIDJ, koji
je bio posvećen proslavi dvadesetogodišnjice
narodne revolucije.


. Plenumu su, pored članova, prisustvovali:
ing. Đ. Jović, pomoćnik sekretara
SIV-a za poljoprivredu i šumarstvo; T.


od gljiva, insekata i elementarnih nepogoda
« pa to treba imati u vidu i u ovom
slučaju. Pored toga uslijed truleži drveta,
iz godine u godinu nanose se sve veće štete
drvnoj masi, a zaraza se neprekidno
prenosi i širi i na zdrava stabla.


Na navedenim lokalitetima u okolici
Dubrovnika zapažen je jak intenzitet zaraze.
Na osnovu okularne procjene smatra
se da ima oko 30*Vo inficiranih stabala.
Stoga bi bilo nužno da se ova pojava temeljitije
ispita i da se poduzmu izvjesne
mjere radi zaštite ove vrste. Zato se i iznosi
ovo pitanje pred naše stručnjake.


Zasada, na prvom mjestu trebalo bi
sjeći zaražena stabla, naročito na onim
miestSma gdje smetaju razvoju podmladka.
Takva mjesta sa takvim primjercima stabala,
lako se uočavaju, osobito kod Zatona
i na Lopudu. Time bi se oslobodio podmladak,
a s druge strane došlo bi do znatnije
redukcije karpofora, kao potencijalnog
legla zaraze. Trebalo bi težiti da se
što više karpofora ukloni i spali. Ove akcije
mogle bi povoljno djelovati u pravcu
dalje zaštite zdravih stabala. Istodobno
treba izbjegavati svako oštećivanie stabala,
jer je naglašeno da je to parazit rana i da
infekcija dolazi samo preko oštećenih dijelova
stabla. To bi sada bile jedine praktične
mjere da se bar donekle spriječi i
suzbije ova bolest alepskog bora.


Ing. Ferid Arnautović


LITERATURA:


1. Heim Roger: Les champignons d´Europe,
Tome 1, II — Paris, 1951.
3. Josifović M.: Šumska fitopatologija,
Beograd, 1952.
3. Petračić A.: Uzgajanje šuma, ekološki
osnovi, Zagreb, 1955.
4. Prvo jugoslavens´-o savjetovanje o
zaštiti šuma, Zagreb, 1960.
Stepić, predstavnik CO Sind;!kata radnika
u šumskoj privredi i drvarskoj Industriji;
ing. B. Sikić, sekretar SITJ; ing. S. Šurić
i ing. P. Jović, predstavnici Zavoda za privredno
planiranje FNR.J; Ing. S. Radić, sekretar
Saveta za drvnu industriju; ing. M.
Cirić i ing. A. Rosić, predstavnici Saveta
za drvnu industriju. Također Plenumu IU
prisustvovali predstavnic´ šumskih gazdinstava:
Kragujevac, Cačak, Kraljevo, Kruševac
i Ćuprija, zatim Drvarskog kombinata
Kruševac, Reonske sekcije za zaštitu
zemljišta od erozije i uređivanje bujica iz


297