DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 50     <-- 50 -->        PDF

tlo na kršu pobusenjem i to sa ovim biljnim
vrstama: vlasuljom, ovsikom i spužjom
djetelinom.


U pogledu sjemena za uzgoj biljki kojima
se kani Krš pošumiti ističe Lorenz
da se sjemenje hrasta, jasena, graba i t. d.
uzme od onih biljki koje su već na Kršu
uzrasle.


Na najnižoj stepenici našega Krša mora
pošumljen je zamijeniti kultura u užem
smislu riječi. Šumsko tlo prestaje već na
onim strminama i brdima koja dijele drugu
stepenicu od treće. Na većem dijelu
najniže stepenice unosnije će biti gojenje
vinograda i vrtova. Nu osim toga preporuča
Lorenz i u ovoj stepenici uzgoj niske
šume. Od pojedinih vrsta drvlja preporuča
se i bagrem, već i poradi vinograda,
u kojima se bagrem upotrebljava za prutove
i kolce. Pokušat bi se moglo kao na
otoku Cresu uzgojem crnike, Quercus coccifera
i Phiryrea media koje daju dobro
gorivo drvo. I Lorenz je zagovornik branjevina,
ali s pravom primjećuje da se
poradi velikog siromaštva pučanstva koje
mora na svom zemljištu da pase stoku,
zabrana paše i drvarenja ograniči na što
manji dio čitavoga posjeda. Prof. H1 u b e k
preporuča da se svaki put samo dvadeseti
dio stavi pod zabranu i da se ta zabrana
kroz deset godina strogo drži. Iza deset
godina stavila bi se pod zabranu iznova
druga dvadesetina posjeda i t. d. tako da
bi za dvjesta godina sav posjed određen
za šumu bio pošumljen. Lorenz predlaže
za naš Krš da se samo dvanaesti dio posjeda
stavi u zabranu i to kroz deset godina
jer je u nas paša dosta dobra, a ostalih
11/12 posjeda da je za pašu stoke dostatno,
osobito ako se dopusti da se na zabranjenoj
površini — kad drvlje već preraste
dohvatu marve — iza deset godina
požanje trava i da stoka može pasti. Pošumljenje
pojedinih površina moglo bi se
dakle u nas izvesti poprečno u 120 godina


— dakako ako. se u pogledu vegetacije na
Kršu uvaži ozbiljno i dosljeno sve ono što
je već opetovano kazano. U istočnom dijelu
našeg Krša, na onoj opustošenoj, prostranoj
nekada šumskoj površini, otpada
sasvim naravno razdioba u gajne čestice.
Tu treba dosljedno braniti sječu, saditi bilje
i gdje ima zemlje sijati sjemenke i u
10—20 godina će biti grmlje a u 30 godina
i niske šume.
U najvišoj krškoj stepenici — kaže Lorenz
— treba livade isto tako uztrajno gajiti
kao i na visočju. Srednja stepenica
pruža u niskim položajima više prilike za
kulturu kukuruza i vinograda, za kulturu
oraha i trešnje. Treba ovdje odstraniti samo
veće kamenje, nanositi zemlju i pojedine
čestice obzidati. U ovo područje pada


Grobničko polje i dolina Rečine. 21a Grobničko
polje misli Lorenz da bi se pošumilo
sa bijelim i crnim borom, a gdje ima više
zemlje sa hrastom medunom. U dolini Rečine
ima dosta vode te je ovo najvovoljniji
kraj za vrtove, a ne manje za vinograde.
Livade ove doline najbolje su na
čitavom hrvatskom Kršu.


Najniža stepenica, područje uljike, najznatnije
je za kulturu. Ovdje uspijevajudomaće i strane korisne biline. Lorenz spominje
samo one koje se mogu u većoj
množini uzgojiti. Tu je na prvom mjestu
loza, a na bolje zaštićenim mjestima rodi
pšenica, kukuruz i ječam, gdje pak ima
vode davat će veliku korist vrtovi.


Osobito mnogo drži Lorenz do gajenja
uljike. Navodi primjer otoka Cresa gdje
pučanstvu daje uljika veliku korist, a klima
otoka Cresa nije povoljnija od one na
najnižoj stepenici našega Krša. Lorenz
opisuje način sađenja uljike te navodi da
uljikovo stablo daje već poprečno u osmoj
godini ploda, a s 15 godina je stablo potpuno
izraslo.


U dolinama Drage i Vinodola preporuča
Lorenz sađenje duda, breskve, oraha, trešnje
i badema. Za kesten nije povoljna zemlja,
jer treba više vlage, a lovorika će
uspijevati samo u vrtovima i na zaštićenim
mjestima. Rhus coriaria bi dobro uspijevao
i bilo ga je prije dosta, ali je sada
uništen. Ovo su domaće kulturne biline koje
odgovaraju i tlu i klimi ovoga kraja te
ne treba s njima dalje praviti pokuse niti
posizati za ekzotičnim biljem.


Iza odlaska prof. Lorenza — iza god.
I860. — u hrvatskim se službenim krugovima
koji su bili posve zaposleni novim
prilikama zaboravilo na posao pošumljivanja.


To je trajalo zapravo sve do 1877. god.
kada je na zamolbu riječke županije, a na
temelju Lorenzove rasprave, šum. savjetnik
Salzer iz Trsta, obišao naš Krš i
sastavio ogojnu osnovu. Orig´nalni zapisnik
Salzerova obilaska Krša sačuvan
je i bit će predan knjižnici Šumarskoga
društva. A. Kauders


PROPADANJE ALEPSKOG BORA U
OKOLICI DUBROVNIKA


Prirodna nalazišta alepskog bora protežu
se u Dalmaciji obalom, južno od Splita,
a na otocima južno od Šibenika i na
Braču. (3.) Ova je vrsta znatno proširena
izvan prirodnog areala, posumljavanjem
Krša u Dalmaciji, a u novije vrijeme unosi
se i u izvjesna područja Hercegovine. Smatra
se danas za jednu od glavnih vrsta
pošumljavanja Krša u Dalmaciji pa čak i
u Hercegovini.